Truede politibetjent – nu er bandeleder idømt fængsel og betinget udvisning

Københavns Byret. Foto: Per Johansen.

Lederen af banden Loyal To Familia, Shuaib Khan, blev i dag i dømt tre måneders fængsel og betinget udvisning i en sag om trusler mod en politibetjent.

Truslerne blev fremsat mod betjenten ved midnatstid den 31. juli i år, i forbindelse med at betjenten sammen med flere andre politifolk havde foretaget visitationer af LTF-medlemmer på Blågårds Plads i København.

Netop Blå Gårds plads var på det tidspunkt omfattet af en visitationszone, som Københavns Politi havde oprettet i forbindelse med en igangværende bandekonflikt.

Og retten lagde, iforbindelse med dommen, bl.a. særlig vægt på netop det faktum, at truslerne var fremsat i en visitationszone.

Sagen har været behandlet i Københavns Byret og her blev det lagt til grund, at den dømte blandt andet sagde til de øvrige bandemedlemmer: “Husk hans ansigt” ligesom han til betjenten udtalte blandt andet “Pas godt på dig selv” og “Pas på din ryg”. Retten fandt, at disse udtalelser var ment som trusler.

Betinget udvisning
Anklagemyndigheden har i forbindelse med sagen nedlagt påstand om, at Shuaib Khan skulle udvises af Danmark i 6 år. Retten valgte at udvise bandelederen betinget, men har ikke fundet grundlag for, at tiltalte kunne udvises i 6 år, idet en sådan udvisning ville være i strid med Danmarks internationale forpligtelser. I den forbindelse har retten lagt vægt på alvoren af den begåede kriminalitet, at domfældte er født i Danmark, samt at domfældte har en begrænset tilknytning til Pakistan.

– Anklagemyndigheden er tilfreds med, at bandelederen nu er blevet dømt for trusler mod en politimand, og at retten har takseret forholdet med en fængselsstraf på 3 måneders fængsel. At true en betjent er alvorligt – ikke mindst når truslen bliver fremsat af under en verserende bandekonflikt, hvor politiet har en vigtig opgave med at sikre tryghed for borgerne. Samtidig har retten slået fast at det var en skærpet omstændighed at tiltalte er bandeleder. Anklagemyndigheden havde selvfølgelig gerne set, at retten havde fulgt vores påstand om udvisning, men nu vil vi tale med statsadvokaten om dommen skal ankes, siger senioranklager Henrik Bergqvist.

Shuaib Khan skal forblive varetægtsfængslet indtil fængselsstraffen er udført.