Regeringen vil bruge milliarder på militæret

Arkivfoto: Flyvevåbnets Fototjeneste.


Regeringen vil over de kommende år bruge flere penge på forsvaret. Det fremgår af det udspil til et 6-årig forsvarsforlig, som regeringen fremlagde i dag.

– Regeringen tager danskernes sikkerhed alvorligt, og vi sætter handling bag ordene. Derfor vil vi styrke Forsvaret substantielt, så Forsvaret i 2023 tilføres 4,8 mia. kr. årligt. Det er en stigning på over 20 procent. Regeringens udspil til et nyt forsvarsforlig er en substantiel investering i forsvaret som et stærkt værn om Danmark og understreger vores vilje til at forblive et kerneland i NATO. Vi står i dag med en forværret sikkerhedspolitisk situation, som vi er nødt til at tage bestik af. Derfor skal vi have et styrket og mere robust dansk forsvar. Med regeringens udspil værner vi om danskernes tryghed og sikkerhed – det kræver verden i dag ganske enkelt af os, siger forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen.

Regeringens udspil til et nyt forsvarsforlig fokuserer især på evnen til at modstå militære trusler sammen med NATO, men også på evnen til at kunne beskytte danskerne herhjemme samt tage effektivt hånd om en voksende cybertrussel.

Ny brigade og flere våbensystemer
Samtidig skal Forsvaret styrke sin evne til aktivt at deltage i internationale militære operationer som led i terrorbekæmpelse, kapacitetsopbygning og håndtering af irregulære migrationsstrømme.

Blandt tiltagende er oprettelse af en ny brigade med kampvogne, artilleri, panserværn, og luftværk, som kan operere med egen kommando, efterretningsenheder og logistik.

Man ønsker også at udstyre Søværnets fregatter med både kortrækkende og
på sigt også længere-rækkende missiler, som skal forsvare mod fjendtlige fly og flere typer af missiler, desuden skal Søværnets fregatter udrustes med sonar og anti-torpedo-system og de maritime helikoptere med dyppesonarer og torpedoer til at deltage i anti-ubådskrigsførelse.

Forsvaret og Hjemmeværnet evne til at mobilisere skal styrkes, så der kan mobiliseres ca. 20.000 soldater og 4.000 fra reserven som supplement.

Antallet af værnepligtige om året skal øges med ca. 500.

Cyberwarfare
Af regeringens udspil fremgår det også, at man vil styrke forsvaret mod cyberangreb. Der har de seneste år været flere angreb i cyberspace mod danske virksomheder og det offentlige. Bl.a. er det ikke mange uger siden, at ministerier og folketingets hjemmesider blev udsat for såkaldte DDOS angreb.

Militærstøtte til politiet
Fremover skal der i højere grad kunne sættes militært ind med meget kort varsel til støtte for politiet, f.eks. hvis Danmark rammes af et terrorangreb.

En af idéerne er, at der skal oprettes et permantent vagthold hos Livgarden, der med maget kort varsel kan indsættes hvis det bliver nødvendigt.

Og så skal Forsvaret have en helikopter på højt beredskab dedikeret til Politiets Aktionsstyrke.

Det er også regeringens ønske, at Forsvaret og Hjemmeværnet fremover yder bistand til grænsekontrollen ved den dansk-tyske grænse.

Internationale operation
Danmark har i mange år satset på internationale operationer, og det skal også fortsat være et område, hvor Danmark er med. Forsvaret skal, med regeriongens forslag, have en styrket evne til at deltage aktivt i internationale operationer – bl.a. som led i terrorbekæmpelse og håndtering af såkaldte irregulære migrationsstrømme.