Dårlige tænder forringer socialt udsattes livskvalitet markant

Arkivfoto: lyo431 / Pixabay

En dansk undersøgelse slår fast, at socialt udsatte i Danmark har så store problemer med tænder og mund, at det forringer deres livskvalitet. Det skriver Tandlægebladet.

Mange af de 10.000 særligt socialt udsatte og hjemløse i Danmark har alvorlige tandproblemer, og det går hårdt ud over livskvaliteten. Det viser en dansk undersøgelse, som for nylig blev publiceret i et internationalt anerkendt tidsskrift. Forskere fra Københavns Universitet har i samarbejde med Tandklinikken på Kofoeds Skole i København spurgt 294 socialt udsatte om deres tandstatus og livskvalitet. Deres svar blev dels sammenlignet med svarene fra 410 patienter, som gik i tandbehandling, fordi de havde mistet en eller flere tænder og dels en kontrolgruppe, der gik til tandlæge regelmæssigt og ikke havde behov for behandling.

Undersøgelsen viser, at de socialt udsattes livskvalitet er på samme lave niveau som de patienter, der har mistet mange tænder. De socialt udsatte giver desuden i højere grad end de øvrige i undersøgelsen udtryk for, at de føler sig anspændte, forlegne eller irritable pga. problemer med tænderne eller munden. De har også oftere smerter fra munden og problemer i forbindelse med at indtage måltider.

– Det kommer bag på mig, at socialt udsattes livskvalitet er på niveau med dem, der har mistet mange tænder, og som er i 60’erne. Gennemsnitsalderen for de socialt udsatte var kun 42 år, og de skal leve med deres tænder i mange år endnu. Det gør mig trist, at tænderne allerede nu er så invaliderende for dem, fortæller Esben Øzhayat, lektor på Københavns Universitet og en af forskerne bag undersøgelsen.

Foreslår sociale tandpinevagter
Mange socialt udsatte og hjemløse benytter ikke den almene voksentandpleje, bl.a. pga. store psykiske problemer, misbrug eller dårlig økonomi. De socialt udsatte og hjemløse søger først hjælp, når de har et akut tandproblem. Derfor er der inden for de seneste ti år vokset sociale tandklinikker frem, hvoraf nogle drives af frivillige tandlæger og finansieres via sociale fonde, mens andre er drevet af kommuner.

Ifølge Tandlægeforeningens formand Freddie Sloth-Lisbjerg er de meget forskelligt drevne tandklinikker ikke nogen langtidsholdbar løsning.

– Vi foreslår, at der etableres kommunalt forankrede sociale tandpinevagter, så socialt udsatte og hjemløse får et ensartet og professionelt tandplejetilbud, der er tilpasset deres ofte kaotiske livsstil og behov, siger han og tilføjer, at finansieringen kan ske med midler fra lov om aktiv socialpolitik § 82 a, idet den samlede ramme endnu ikke har været benyttet.

Nyt forskningsprojekt på vej
Der mangler viden om de samfundsmæssige gevinster ved at hjælpe socialt udsatte med at få lavet deres tænder. Det mener Esben Øzhayat, som netop har modtaget midler til et 3-årigt forskningsprojekt, hvor han skal undersøge de samfundsøkonomiske gevinster ved at behandle kontanthjælpsmodtageres tænder.

– I dag kan kontanthjælpsmodtagere ansøge om at få støtte til tandbehandling, men mange kender ikke til ordningen eller har ikke råd til egenbetalingen. Vi vil gerne undersøge, hvad der sker, hvis man vælger tandbehandling til, fx i forhold til at få et job, siger Esben Øzhayat, som påbegynder projektet til januar.