Ny dansk millionstøtte til overvågning af Irans atomprogram


Danmark har besluttet at bevillige 4,75 mio. kr. til Det Internationale Atomenergiagenturs (IAEA) arbejde med at kontrollere, om Iran lever op til betingelserne i aftalen om det iranske atomprogram.

Det danske bidrag bliver annonceret af udenrigsministeren i forbindelse med dagens møde i EU’s Udenrigsråd.

Atomaftalen med Iran vil her være et centralt emne på dagsordenen i lyset af præsident Trumps seneste udmelding om ikke at genbekræfte aftalen. På mødet ventes EU at genbekræfte sin støtte til atomaftalen.

– Det er afgørende, at Iran aldrig får atomvåben. Det ville
være destabiliserende for international sikkerhed. Atomaftalen betyder, at vi med gennemgribende inspektioner kan sikre, at Iran ikke forsøger at udvikle atomvåben. For at støtte det vigtige arbejde vil regeringen bidrage med yderligere 4,75 millioner kr. til IAEA’s overvågning af Irans atomprogram, siger udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) og tilføjer:

– Vi lægger afgørende vægt på, at vi hele tiden ved, hvorvidt Iran efterlever atomaftalen. Det er det, de 4,75 mio.kr. skal gå til.

Penge fra Freds- og Stabilitetsfonden
Bevillingen til IAEA på 4,75 mio. kr. dækker perioden 2017-2019, og følger en tilsvarende dansk bevilling til agenturet i 2015. Bevillingen er finansieret gennem Freds- og Stabiliseringsfonden, som består af midler fra både Forsvarsministeriet og Udenrigsministeriet.

Pengene skal være med til at finansiere IAEA’s udsendelse af inspektører til iranske atomanlæg samt udtagelse og analyse af prøver, drift af laboratorier mv.