Fem bandemedlemmer dømt for grov vold mod to medfanger

Københavns Byret. Foto: Per Johansen.


I går blev fem bandemedlemmer dømt for at have begået et overfald på to medindsatte i sommer i Vestre Fængsel.

Dommen faldt ved Københavns Byret og her blev de fem mænd idømt mellem fire måneder og et års fængsel for grov vold.

Volden skete den 20. juni i år under en gårdtur i Vestre Fængsel.

Retten lagde i dommen vægt på, karakteren af den begåede vold, at den var begået i forening, samt at volden blev begået som led i en konflikt, der foregik uden for fængslet i tiden op til overfaldet.

Tilfredshed hos anklagemyndigheden:

– Jeg er tilfreds med at byretten har fulgt anklagemyndighedens påstand og har vurderet at det var en skærpende omstændighed at den grove vold blev udført i et fængsel og foranlediget af en konflikt uden for fængslet, siger anklager Sabrina Eifler.

Fire af de dømte valgte at anke dommen med det samme, mens den sidste udbad sig betænkningstid