Tre mænd dømt efter ransagninger i hashklubber

Arkivfoto: noexcusesradio / Pixabay

I går afsagde Retten i Kolding dom i en sag mod tre mænd, som var tiltalt for besiddelse og videresalg af hash.

Sagen udsprang af 11 ransagninger mod tre adresser i Vejle, hvor der blev opbevaret og solgt hash. Ransagninger fandt sted i perioden mellem den 8. oktober 2015 og den 6. april i år.

I forbindelse med ransagningerne er der blevet fundet over 6,2 kg hash, 180 gr skunk, 241 enheder doping og 38.800 kroner i kontanter.

De tre mænd, der er henholdsvis 22, 23 og 28 år gamle, nægtede sig alle skyldige i at have besiddet stofferne delvist med henblik på videresalg, samt i at pengene stammede fra salg af hash.

Anklagerfuldmægtig fra Sydøstjyllands Politi Tobias Engby forklarer:

– Manden på 28 år var tiltalt i 11 ud af de 12 strafbare forhold, og han var efter anklagemyndighedens opfattelse hovedmanden. De to andre havde ved flere af ransagningerne opholdt sig på adresserne, men kun ved to af ransagningerne kunne de knyttes direkte til de fundne stoffer og de store kontantbeløb. Sydøstjyllands Politi observerede under efterforskningen salg af hash til flere borgere, der henvendte sig på adressen, forklarer Tobias Engby.

Under retssagen kom det frem, at de tre mænd havde et indbyrdes tæt forhold, og at de alle havde et stort forbrug af hash. Ved flere af ransagningerne blev der fundet remedier til at bearbejde hashen, mobiltelefoner med belastende materiale og indpakning til flere kilo hash.

Retten fandt det bevist, at de tiltalte alle havde gjort sig skyldige efter politiets tiltale om besiddelse af hash delvist til videresalg, samt i at have videresolgt en mængde hash svarende til de fundne 38.800 kr. Den ældste af de tre tiltalte blev idømt 8 måneders ubetinget fængsel, og de to andre blev idømt henholdsvis 60 dages betinget fængsel med 80 timers samfundstjeneste og 40 dages betinget fængsel med 60 timers samfundstjeneste. Retten konfiskerede stofferne og pengene, og de dømte skal betale sagens omkostninger.

– Retten lagde ved straffastsættelsen vægt på, at den 28-årige måtte antages at have været hovedmanden, og at han har opbevaret og videresolgt ikke ubetydelige mængder hash og skunk. Der blev derudover lagt vægt på antallet af forhold og disses systematiske karakter. Ved udmålingen af straffen for de to medgerningsmænd blev der lagt vægt på, at de ikke tidligere var straffet for narkotikakriminalitet, uddyber anklagerfuldmægtig Tobias Engby.

For Sydøstjyllands Politi mødte anklager Tobias Engby