10 års fængsel for hash og ladt AK47

Københavns Byret. Foto: Per Johansen.

En 42-årig mand blev i går idømt 10 års fængsel for besiddelse af ca. 270 kg hash samt en funktionsdygtig AK47 med tilhørende magasin isat 3 patroner.

Dommen faldt ved Københavns Byret og ved strafudmålingen besluttede retten at udløse en reststraf på 1.952 dage, som hidrørte fra en dom for manddrab i 2006. Den 42-årige mand var blevet prøveløsladt i oktober 2014 med en prøvetid på 5 år.

Retten fandt, at de nye forhold, som var begået ca. halvvejs i prøvetiden, var af en sådan karakter, at reststraffen skulle udløses.

Senioranklager Lasse Biehl er tilfreds med dommen:

– Solidt efterforskningsarbejde i Særlig Efterforskning Øst førte frem til anholdelsen af den 42-årige og medførte, at 270 kg hash samt endnu et automatvåben blev fjernet fra gaden. Jeg er tilfreds med, at retten fulgte mit synspunkt om at udløse reststraffen, siger senioranklageren.

Den 42-årige, som tidligere har haft forbindelse til rockermiljøet, tog betænkningstid med hensyn til, om han ville anke dommen. Han blev varetægtsfængslet efter dom.