Finanslovsaftale på plads

Arkivfoto: JensPeter / Pixabay


Efter flere timers forhandlinger i løbet af fredagen er en finanslovsaftale nu faldet på plads mellem Regeringen og Dansk Folkeparti.

Finansloven afsætter penge til sundhed og ældrepleje, mere politi og grænsekontrol og bedre infrastruktur.

– Vi har lavet en rigtig god finanslovsaftale med Dansk Folkeparti, som vil give danskerne en mere tryg hverdag. Vi løfter vores sundhedssektor med 2 mia. kr. og ældrepleje med 2,7 mia. kr. i 2018-21 for at sikre en bedre og mere værdig behandling. Og vi øger antallet af betjente for at bekæmpe kriminalitet og terror konsekvent og effektivt. Desuden investerer vi flere penge i en bedre infrastruktur for at få Danmark til at hænge bedre sammen, siger finansminister Kristian Jensen efter indgåelsen af aftalen.

Hovedpunkter i aftalen

– Der er afsat ca. 4,7 mia. kr. til sundhed og ældrepleje i perioden 2018-21. På sundhedsområdet bliver der afsat ca. 2,0 mia. kr. til bl.a. frit valg ift. genoptræning, og fra 2019 en ekstra akutlægehelikopter til udkantsområderne.

– Der er afsat 2,7 mia. kr. til en bedre bemanding på plejehjem, mere frit valg så ældre bl.a. selv kan vælge madordning og mere fokus på at sikre ældre en værdig død.

– Der sikres et yderligere meroptag på i alt 300 politistuderende i 2018 og 2019, hårdere straffe for grov vold og indbrud, skærpet indsats mod bande- og ungdomskriminalitet.

– Reetablering af rytterisektion i dansk politi.

– Bedre infrastruktur: Udvidet motorvej over Vestfyn, hastighedsopgraderinger på landeveje og motorveje, lavere takster over Storebæltsbroen.

– Styrket grænsekontrol.

– Skatten på fri telefon fjernes.

– Kvalitetspulje til erhvervsuddannelserne på 170 mio. kr.

– En permanent Boligjobordning.

– Udligningsskatten på indtægter fra pensionsopsparing fjernes.

Kilde: Regeringen