Finanstilsynet politianmelder Momentum Markets ApS

Arkivfoto: StockSnap / Pixabay

Finanstilsynet har politianmeldt Momentum Markets ApS og en af virksomhedens rådgivere for at have udført ulovlig porteføljepleje.

Ifølge politianmeldelsen, har Momentum Markets ApS i et eller flere tilfælde overtrådt § 9, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed. Det skal være sket i perioden 10. november 2016 til 15. februar i år ved at have handlet med forskellige finansielle instrumenter på vegne af en kunde, selvom virksomheden ikke har tilladelse til værdipapirhandler, men alene har tilladelse til at yde investeringsrådgivning.

Bag anmeldelsen ligger en sag om en kunde hos Momentum Markets ApS der fik reduceret 3 millioner kroner til blot 1435 kroner efter en lang række fejlslagne aktieinvesteringer, som Momentum Markets ApS, ifølge politianmeldelsen, i første omgang rådgav om og senere overtog porteføljeplejen af.

Da det gik op for kunden hvor grelt det stod til, mødtes denne med rådgiveren fra Momentum Markets ApS og lavede en skjult lydoptagelse af mødet.

På lydoptagelsen fremgår det, ifølge politianmeldelsen, at Momentum Markets ApS godt er klar over, at firmaet ikke må yde porteføljepleje, men kun investeringsrådgivning. Det fremgår også, at Momentum Markets ApS havde gjort kunden opmærksom på dette.

Strafferammen, hvis det ender med en sag for domstolene, er bøde eller fængsel indtil 4 måneder.

Dokumentation: Anmeldelse Momentum Markets ApS pdf