94 mio. kroner skal få flere danskere op af sofaen

Arkivfoto: Hans / Pixabay


Den danske befolkning skal gøres til “verdens mest aktive befolkning”.

Målet for Danmarks Idrætsforbund og DGI er, at 75 procent af dansker skal være idrætsaktive i 2025 og 50 procent af danskerne skal være medlem af en idrætsforening.

Samarbejdet, der har fået navnet “Bevæg dig for livet” sker i tæt samarbejde med Nordea-fonden og TrygFonden. som netop har udviddet deres støtte med 94 millioner kroner.

– Opbakningen fra Nordea-fonden og TrygFonden er afgørende for, at vi kan nå vores målsætning om at blive verdens mest idrætsaktive nation. Vi skal bygge videre på medlemsfremgangen, som det er lykkes at skabe i Bevæg dig for livet-idrætterne. Det gør vi ved at tilpasse idrætstilbuddene til almindelige danskeres behov. Blandt andet med tilbud til børnefamilier, der kan kombinere kvalitetstid med familien med det at være motionsaktiv, men også med tilbud som håndboldfitness og motionsfloorball, der har motion og fællesskab i centrum og rummer alle aldre og niveauer, siger Søren Møller, formand for DGI.

Millioner er medlemmer
Mere end to millioner medlemmer er der i landets idrætsforeninger. Men målet er, at endnu flere skal hjælpes ind i de aktive fællesskaber.

– At være aktiv sammen med andre er sundt – både fysisk og mentalt. Det ved de fleste af os. Men vi kan sagtens gøre det lettere og sjovere for flere danskere at komme op af sofaen, ud af døren og med i idrætsfællesskaber. Derfor bakker vi op om Bevæg dig for livets ambitiøse vision om at gøre danskerne til verdensmester i breddeidræt, siger Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden.

I de første år har Bevæg dig for livet resulteret i en række nye motionskoncepter såsom familietennis og gå- og løbekonceptet GoRun. Det har medvirket til en medlemsfremgang i samarbejdets 10 idrætter. Samtidig arbejdes der strategisk med kommuner og civilsamfundsorganisationer som Friluftsrådet om at skabe bedre rammer for idrætslivet landet rundt.

– Det er vigtigt, at vi bliver ved med at understrege, at man ikke behøver at se godt ud i tights eller kunne nogle bestemte trin eller regler for at træde ind ad døren i en idrætsklub. Mange af os er egentlig motiverede for at komme i gang og der bliver hele tiden bedre og flere muligheder for at finde en motionsform på et tidspunkt, der passer, ligesom klubberne bliver bedre til at vise mangfoldigheden i tilbuddene og blandt deltagerne, siger Gurli Martinussen, direktør i TrygFonden.

Politisk medvind
Det er ikke nok kun at udvikle idrætterne. For at få en mere aktiv befolkning skal der rækkes ud i samfundet gennem flere partnerskaber for at nå nye målgrupper. Der er underskrevet aftaler med foreløbig seks kommuner, der forpligter sig til at arbejde for flere aktive borgere på tværs af forvaltninger. Flere aftaler er på vej, og målet er 15 visionskommuner.

– Vi arbejder på at klæde foreningerne på til en ny idrætsvirkelighed, hvor der efterspørges mere fleksibilitet i idrætten. I den næste Bevæg dig for livet-periode vil vi også øge samarbejdet med kommuner og andre aktører på for eksempel sundhedsområdet, der har daglig kontakt med de målgrupper, for hvem en aktiv livsstil kan betyde alt. Vi er også glade for, at statsministeren i efteråret tog initiativ til at samle relevante parter til et Marienborgmøde med Bevæg dig for livet som omdrejningspunkt. Vi har en fælles interesse i, at flere danskere deltager i aktive fællesskaber, og derfor ser vi frem til at styrke det politiske samarbejde i 2018, siger Niels Nygaard, formand for DIF.