Tre domme for vold mod politiet under pokalfinale

Arkivfoto: succo / Pixabay


35 personer er blevet sigtet for i alt 230 forhold i forbindelse med pokalfinalen mellem FC København og Brøndby den 25. maj 2017. Tre personer er allerede blevet dømt.

Det har været et omfattende efterforskningsarbejde, at klarlægge de voldsomme hændelser i pokalfinalen – ikke på banen – men blandt tilskuerne, hvor der opstod urolighed og politifolk blev angrebet med slag, spark, sten- og flaskekast.

35 personer sigtet
Københavns Politi har siden sigtet 35 personer for i alt 230 forhold – heriblandt vold mod tjenestemand, vold og grov vold, grov forstyrrelse af den offentlige orden, maskeringsforbud og røveri mod tankstation. Derudover er der udstedt stadion-karantæne til 25 personer.

– Det er karakteristisk for sagerne, at de sigtede ikke har været klar over, hvor alvorlig en forbrydelse det er at begå uroligheder og vold mod politiet i forbindelse med en fodboldkamp. Mange af de sigtede havde fejlagtigt antaget, at det de havde foretaget sig alene ville give en bøde, siger vicepolitiinspektør Knud Hvass.

9 måneders fængsel
Indtil nu har tre sager været for retten og her blev anklagemyndighedens påstand om straf fulgt af byretten. En ung ustraffet mand er blevet idømt 9 måneders fængsel for at have kastet en trafikkegle mod politiet og en anden ung mand, der hidtil ikke var straffet for vold, er blevet idømt 10 måneders fængsel for blandt andet at have kastet en stol mod politiet Sagerne er siden blevet anket af de dømte til Østre Landsret, hvor der forventes at falde dom i slutningen af foråret.

– Der er sendt et vigtigt signal. Og jeg er tilfreds med, at byretten har fulgt anklagemyndighedens påstande og udmålt markante straffe i tråd med Respektpakken, siger anklager Sara Dalgaard.

Sideløbende er en ligeledes ustraffet 16-årig dreng blev dømt for grov forstyrrelse af den offentlige orden og simpel vold mod politiet. Han fik tre måneders betinget fængsel
De øvrige sager kommer for Københavns Byret i løbet af foråret