Vold og afpresning var blandt deres ‘meritter’ – to teenagedrenge idømt ubetinget fængselsstraf

Arkivfoto: succo / Pixabay


Retten i Horsens fandt mandag to drenge på henholdsvis 16 og 17 år skyldige i blandt andet vold, afpresning, brugstyveri, hæleri og besiddelse af hash.

I alt 14 strafbare forhold var de to tiltalt for. Den 16-årige for 11 forhold og den 17-årige for 4 forhold, heraf ét forhold af vold begået sammen med den 16-årige.

– Alle voldsforholdene havde det til fælles, at de var blevet begået i juni og juli 2017 i Horsens midtby tæt ved Horsens Rådhus. Alle de forurettede var mellem 13 og 14 år på gerningstidspunkterne, og de havde efter vidneforklaringerne ikke selv givet anledning til volden, der blev begået imod dem, siger anklagerfuldmægtig Tobias Engby, oven på mandagens dom.

Den 16-årige havde i et enkelt tilfælde afpresset en 14-årig dreng ved Horsens Rådhus. Han sagde til drengen, at han skyldte 500 kr. for hash og havde 5 minutter til at skaffe dem, hvorefter han gav den 14-årige en lussing.

Domsmandsretten afsagde i dag dom og fulgte anklagemyndighedens påstand. De fandt de tiltalte skyldige i alle 14 forhold.

Den 16-årige blev idømt 4 måneders ubetinget fængsel og en betinget udvisning af Danmark. Den 17-årige blev idømt 30 dages ubetinget fængsel. Der blev konfiskeret flere effekter og de blev dømt til at betale sagens omkostninger.

– Den 16-årige blev sammen med fængselsstraffen idømt en betinget udvisning med en prøvetid på 2 år. Det betyder, at hvis han begår noget nyt strafbart inden for de 2 år, der kan give anledning til udvisning, kan retten udvise ham, hvis ikke det med sikkerhed er i strid med Danmarks internationale forpligtelser, siger Tobias Engby.

Begge de dømte modtog dommen på stedet.