Sammenbrud i forhandlingerne på det kommunale område

Formand for Forhandlingsfællesskabet, Anders Bondo Christensen. Foto: Sarah Bender


En konflikt er rykket nærmere efter endnu et nedbrud i overenskomstforhandlingerne i den offentlige sektor.

Først brød overenskomstforhandlingerne i den statslige sektor sammen. Mandag aften brød så forhandlingerne i den kommunale sektor sammen.

Det er, ifølge Anders Bondo Christensen, som udover at være formand for Danmarks Lærerforening også er formand for Forhandlingsfællesksabet, især spørgsmålet om løn, der adskiller parterne på det kommunale område.

– Den økonomiske krise er nu ovre. Og det skal selvfølgelig også komme de offentligt ansatte tilgode. Vi kræver ingen lønfest, men vi mener tiden er inde til at sikre et fremskridt i reallønnen for alle danske lønmodtagere. Det har vi gjort meget klart overfor KL. Men forgæves.

Men Michael Ziegler, formand for KL’s Løn- og Personaleudvalg og kommunernes topforhandler ved forhandlingerne mener, at lønmodtagernes krav er for højt:

– De kommunalt ansatte skal have en rimelig løn for deres vigtige arbejde. Derfor har vi gjort det klart, at vi er parate til at give lønstigninger med udgangspunkt i det private forlig fra sidste år. Men de faglige organisationer har fremlagt krav om lønstigninger på 9,15 procent – væsentligt højere end i den private sektor – og det kan vi ikke honorere. Det kan vi ikke se rimeligheden i, og det ville være samfundsøkonomisk helt uholdbart.

Det er dog ikke kun spørgsmålet om lønstigning, som adskiller parterne, ifølge Anders Bondo Christensen:

– Vi er blevet mødt med uacceptable krav om forringelse af seniorordninger, samt en manglende vilje til at optage lærerforhandlinger parallelt med de generelle forhandlinger, så lærerne kan se konturene af en arbejdstidsaftale inden et generelt forlig indgås. KL har i forhold til usikkerheden om den betalte spisepause, som har tæt sammenhæng med de statslige forhandlinger, heller ikke udvist vilje til at finde løsninger, som kan betrygge de ansatte, siger Anders Bondo Christensen.

Om spisepause-problematikken siger næstformand i KL’s Løn- og Personaleudvalg:

– Der har aldrig været diskussion om de ansattes spisepause i kommunerne, og derfor er det helt skævt, at det skal være et anliggende for vores overenskomstforhandlinger. Den må de faglige organisationer tage med de statslige arbejdsgivere, siger Steen Christiansen.

En konflikt vil kunne træde i kraft fra den 1. april 2018, hvor de nuværende overenskomster ophører. Men forligsmandan kan udsætte konflikten 2×14 dage og dermed ville konflikten kunne bryde ud omkring 1. maj.

Tirsdag er der planlagt forhandlinger på det regionale område, og forventningen er, at de også vil bryde sammen.