Overenskomstforhandlinger på det regionale område er brudt sammen

Arkivfoto: ASSY / Pixabay

Først brød overenskomstforhandlingerne sammen på det statslige område, så brød de sammen på det kommunale område og i dag er forhandlingerne for regionernes 137.000 ansatte er brudt sammen. En storkonflikt er rykket betydeligt nærmere.

De ansatte i det regionale område, har ligesom de ansatte i staten og kommunerne krævet en reallønsfremgang.

– Den økonomiske krise er nu ovre. Og det skal selvfølgelig også komme de offentligt ansatte
til gode. Vi kræver ingen lønfest, men vi mener tiden er inde til at sikre et fremskridt i reallønnen
for alle danske lønmodtagere. Vi ønsker ikke konflikt på de offentlige arbejdspladser. Men vi vil
ikke acceptere endnu et kriseforlig. Det har vi gjort meget klart overfor Danske Regioner. Men
forgæves.

Hos Danske Regioner ser man dog anderledes på den sag:

– Ansatte i regionerne skal have en fair og ordentlig løn for det arbejde, de udfører. Derfor har vi i vores forhandlinger taget udgangspunkt i en lønstigning, som ikke alene sikrer reallønnen men også en reallønsfremgang. Desværre er de faglige organisationers lønkrav så meget højere end vores udgangspunkt, at det slet ikke spiller sammen med resten af det danske arbejdsmarked, siger regionernes topforhandler Anders Kühnau.

Ligesom på de to andre områder, er også forringelse af seniorordningerne og den betalte spisepause, været en del af knasterne i forhandlingerne.

En konflikt kan tidligt bryde ud den 1. april når de nuværende overenskomster ophører. Forligsmanden kan dog udsætte en konflikt -hvad enten der er tale om strejke eller lock out i 2×14 dage. Dermed vil en konflikt formentlig først bryde ud omkring 1. maj, hvis ikke parterne bliver enige inden.