Region Sjælland vil etablere Danmarks første E-hospital

Arkivfoto: WerbeFabrik / Pixabay

Region Sjælland har i dag sendt en ansøgning på 40 millioner kroner til Sundheds- og Ældreministeriet. Pengene skal bruges til at etablere Danmarks første “E-hospital”.

Forestil dig, at du sidder på det lokale sundhedscenter, tæt på hvor du bor, sammen med en sygeplejerske eller en praktiserende læge. I taler via en skærm med en læge fra en af regionens sygehuse, som er specialiseret i netop din sygdom. Du har i forvejen booket tiden, og du har også selv foretaget en række målinger derhjemme med det udstyr, som sygehuset har stillet til rådighed for dig. Efter samtalen med sygehuslægen taler du med lægen eller sygeplejersken i dit lokale sundhedscenter om specialistens anbefalinger, og I aftaler, hvad der skal ske, og hvornår I skal ses igen.

Det er Region Sjællands tanke bag Danmarks første E-hospital, hvor nogle borgere vil kunne sidde derhjemme og klare målinger og dialog med lægen selv, og andre borgere kan tage de digitale målinger og den digitale dialog sammen med personalet på sundhedscentrene. Alt sammen i stedet for at skulle køre til et af regionens sygehuse.

Fra landeveje til digitale veje
Denne kobling af digitale løsninger, målinger derhjemme og kontakt mellem borgere, specialiserede læger på regionens sygehuse og personalet på de lokale sundhedscentre kan blive virkelighed, hvis Region Sjælland får de 40 millioner kroner, som regionen i dag har ansøgt Sundheds- og Ældreministeriet om i den såkaldte Pulje til etablering af Læge- og Sundhedshuse.

– Det er Regionsrådets ambition at flytte flere sundhedsopgaver tættere på borgerne. Det er en hel central del i strategien, hvor vi gerne vil gå fra at have borgere og læger på landevejene til at bruge de digitale veje til at styrke de nære sundhedstilbud. Det handler om at flytte viden i stedet for at flytte mennesker og skabe digitale løsninger og nye samarbejder omkring det. Derfor vil vi etablere Danmarks første E-hospital, som i stor skala skal sørge for drift af de mange telemedicinske løsninger der er mulige i dag, siger regionsrådsformand Heino Knudsen.

Løft i kvalitet og effektivitet
Nicolai Nicolaisen, der er formand for udvalget for det nære sundhedsvæsen, ser også store perspektiver i ansøgningen:

– Det er også en måde at løse en del af Region Sjællands rekrutteringsudfordringer på, samtidigt med at vi på en effektiv måde holder fast i kvaliteten. Vi kan nemmere rekruttere læger til regionens sygehuse end til alle lokalområder, og vi kan bruge lægernes tid digitalt sammen med patienterne i stedet for at lægerne bruger tid på at køre på landevejene. Regionsrådet er meget optaget af at styrke de nære sundhedstilbud og vi ser ansøgningen som et vigtigt element det kommende strategiske arbejde, siger Nicolai Nicolaisen.

I Region Sjællands ansøgning til Sundheds- og Ældreministeriet søger regionen således om midler til telemedicinsk udstyr og andet udstyr til E-hospitalet. Desuden søges midler til etablering af fibernet – også til praktiserende læger, som er en vigtig samarbejdspartner. Endeligt søges om midler til at forbedring af eksisterende bygninger og nybyggeri, i første omgang i de områder af regionen, hvor vi mangler praktiserende læger.

– Digital understøtning skal komme flere borgerne til gode, men også kommunerne og almen praksis er vigtige aktører her. Vi ønsker at understøtte deres arbejde med specialiseret rådgivning tæt alle de sundhedsprofessionelle samarbejdspartnere” derfor har vi også rettet et særligt fokus på de kommuner i Region Sjælland som er særligt lægedækningsudfordrede – nemlig Vordingborg, Kalundborg, Lolland Guldborgsund og Odsherred, siger Regionsrådsformand Heino Knudsen.

Region Sjælland forventer at få svar på ansøgningen inden sommer og håber at kunne igangsætte arbejdet i løbet af det kommende år.