70.000 ansatte i regionerne lockoutes

Arkivfoto: WerbeFabrik / Pixabay

Op imod 70.000 regionalt ansatte kan blive lockout’et af deres arbejdsgivere efter Danske Regioner har besluttet, at der skal udsendes lockoutvarsel.

Lockout’en er varslet til at træde i kraft den 10. april, dvs. 6 dage efter en eventuel strejke, som de ansattes fagligeorganisationer har varslet, træder i kraft.

– Strejkevarslerne har bragt os i en ulykkelig situation, siger Anders Kühnau, der er formand for Regionernes Lønnings- og Takstnævn, der siger, at han fortsat tror og håber på en forhandlingsløsning.

– Men i den nuværende situation er vi tvunget til at varsle lockout, tilføjer Anders Kühnau.

Baggrunden er, at de faglige organisationer, ifølge Danske Regioner, har varslet strejke på vitale områder på sygehusene, og varslerne rammer derfor meget bredt, så sygehusene, ifølge Danske Regioner, reelt bliver lammet.

– Vi kan ikke forsvare at udbetale løn til grupper, som går uvirksomme rundt på afdelinger uden patienter. Det vil være uansvarligt overfor skatteyderne, der betaler. Og det er urimeligt overfor patienterne. Man skal huske, at opgaverne – f.eks. operationerne – jo ikke forsvinder, og at regionerne efter en eventuel konflikt skal lønne personale for at indhente de opgaver, som er blevet udskudt”, siger Anders Kühnau

Fortsat hjælp til alvorligt syge
Det præcise omfang af lockouten er ikke endelig fastlagt. Det er givet, at de største sygehuse rammes bredt af strejkevarslet og dermed også af lockouten. Et skøn ud af de foreløbige vurderinger er, at op imod 70.000 berøres af en konflikt – svarende til over halvdelen af de ansatte i regionerne.

Undtaget fra lockouten er en række sårbare patientgrupper, herunder alle psykiatriske patienter. Samtidig vil regionerne nu gå i gang med at forhandle et nødberedskab, som skal sikre, at ingen patienter udsættes for livsfare. Det betyder, at akutte funktioner ikke rammes – herunder kræftbehandlingen.

– Vi vil ikke lade hverken trafikofre eller kræftpatienter i stikken. Der vil være personale, der tager hånd om alvorligt syge og tilskadekomne. Det håber jeg, at de faglige organisationer er enige med os i, lyder det fra Anders Kühnau.

Hos de faglige organisationer har man hele tiden været klar til at forhandle nødberedskab med regionerne.

En anden konsekvens af en konflikt er, at en del af de ikke-borgerrettede områder i regionernes rammes, – f.eks. det administrative område.