Finansministeriet varsler omfattende lockout af statsansatte

Grafik: Rolf Larsen.


En omfattende lockout kan være på vej i staten. Finansministeriet har nemlig i dag varslet en lockout af ca. 120.000 medarbejdere som modsvar på de faglige organisationers strejkevarsler, der kan ramme centrale dele af staten den første uge i april.

Finansministeriet har meddelt, at man vil varsle en omfattende lockout af de statsansatte til de faglige organisationer.

Med lockoutvarslet vil medarbejdere blive sendt hjem fra arbejdspladserne, og store dele af staten vil lukke ned, med mindre lønmodtagerorganisationerne og arbejdsgiversiden forinden har indgået et forlig om en ny overenskomst.

Lockouten, der vil omfatte omkring 120.000 ansatte i staten, kan træde i kraft den 10. april. Det er 6 dage efter, at de faglige organisationers strejker kan begynde.

Innovationsminister Sophie Løhde, der er statens øverste arbejdsgiver
Mens de faglige organisationer har udvalgt enkelte arbejdspladser til strejke på det statslige område, så svarer innovationsminister Sophie Løhde, der er statens øverste arbejdsgiver igen med omfattende lockout af 120.000 ansatte i staten.

– De faglige organisationer har nøje udvalgt de arbejdspladser, hvor det vil gøre allermest ondt. Det er naturligvis en helt uholdbar situation. Derfor ser Finansministeriet sig desværre nødsaget til at reagere ved at varsle en omfattende lockout for at lægge pres på for at opnå et forhandlingsresultat, så vi undgår en konflikt, siger Sophie Løhde og tilføjer:

– Jeg håber, at vi kan forhandle os frem til et resultat i Forligsinstitutionen, så vi undgår en storkonflikt, der vil være trist for alle parter og vil besværliggøre hverdagen for rigtig mange danskere. Og det er bestemt ikke umuligt. Vi burde kunne enes om de to forhold, som skiller os, for jeg tror godt, at vi kan finde hinanden, når det gælder spørgsmålet om løn, og vi har også sagt meget klart, at vi vil skabe sikkerhed om den betalte spisepause.