Mennesker med demens skal have bedre træningstilbud

Modelfoto: geralt / Pixabay

Fysisk træning kan udsætte demenssymptomer og forlænge perioden, hvor man som demensramt selv mestrer hverdagsaktiviteter. En ny træningsguide skal gøre det nemmere og mere udbytterigt for mennesker, der lider af demens at komme til at træne og lave fysiske aktiviteter.

Der findes allerede træningstilbud målrettet demensramte, men nu skal indsatsen landet over forbedres med flere tilbud og en træningsguide med inspiration til øvelser og gode råd til planlægning og gennemførsel af fysisk træning og aktivitet.

– Der bliver gjort en stor indsats mange steder for at skabe gode fysiske aktiviteter for særligt mennesker med en begyndende demens. Både brugere, trænere og pårørende oplever, at livskvaliteten øges og at træningen på mange måder gør en stor forskel, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

Hun bakkes på af ældreminister Thyra Frank:

– Jeg har fået lov til at overvære flere træningsseancer, når jeg har været rundt i kommunerne, og det er hver gang en meget positiv og opløftende oplevelse. Træningen giver fællesskab, selvtillid og mere overskud til at klare den vanskelige situation, man selv og familien står i, når man har fået en demensdiagnose.

Træningsguiden er udviklet af konsulenthuset PLUSS i samarbejde med Ældre Sagen og Institut for Idræt og Ernæring og er – sammen med 30 mio. kr. til kommunerne til flere og bedre træningstilbud – et af initiativerne i den nationale demenshandlingsplan.

Træningsguiden er udviklet så både borgere og pårørende, frivillige og foreninger samt plejepersonale og andre medarbejdere omkring mennesker med demens kan finde viden, inspiration og praktiske råd om fysisk træning og aktivitet for mennesker med demens. Guiden består af en træningsdel og en vidensdel.

– Vi ved, at medarbejderne efterspørger mere viden og rådgivning i forhold til at målrette træningen, så brugerne får mest muligt ud af den. Og der kommer hele tiden ny viden til, som det er vigtigt at få spredt ud, så jeg glæder mig til at høre, hvad de siger til det nye redskab, siger Thyra Frank.

Brugere og medarbejdere kan tilgå træningsguiden på fx smartphone eller tablet og her se videoer og øvelser, som gør det let at finde de mest relevante øvelser. Aktiviteterne i træningsguiden er inddelt i fem miljøer, der er kendt fra hverdagen: 1) Eget hjem, 2) Naturen, 3) Træningscenter, 4) Pleje- eller aktivitetscenter og 5) Forening.