365Nyheder.dk

Dagens nyheder

Organisationer stiller borgerforslag: Sparede konflikt-lønkroner skal bruges på velfærden

Af - 18/03/18 7:47

Arkivfoto: unclelkt / Pixabay
Med udsigten til en storkonflikt på det offentlige område er flere faglige organisationer er gået sammen om, at stille et borgerforslag, der skal sikre, at penge, som spares under en arbejdskonflikt i det offentlige, skal tilbage til de konfliktramte arbejdspladser.

Når kommuner, regioner og staten er ramt af strejke eller lock-out, sparer de mange penge, fordi der ikke skal udbetales løn til de konfliktramte medarbejdere. Men der er ingen regler for, hvordan de mange sparede lønkroner skal bruges og samtidig vil en konflikt f.eks. betyde manglende undervisning til eleverne, længere ventelister på hospitalerne og udskudte eksamener.

Derfor fremstætter flere organisationer, herunder Politiforbundet, FOA, Skole og Forældre og BUPL nu et borgerforslag om at oprette en pulje, som skal håndtere eftervirkningerne af en konflikt i hele den offentlige sektor. Igennem denne pulje skal de lønkroner arbejdsgiverne sparer ved en konflikt tilbageføres til de ramte arbejdspladser, så snart konflikten er overstået. Teknisk kan man pålægge kommuner, regioner og stat, at midlerne forbliver og bruges på området.

“Velfærdspuljen”, som den kaldes, skal sikre, at de sparede lønkroner ikke bliver brugt til besparelser, men at borgerne derimod får den velfærd, som de er blevet stillet i udsigt i kommunale og regionale budgetter og finansloven.

Skal bruge 50.000 underskrifter
Borgerforslaget skal have 50.000 underskrifter før det kan behandles i Folketinget. I skrivende stund har forslaget fået godt 11.600 underskrifter.