Forligsmanden udsætter strejker og lockouter

Konflikten, der bl.a. ville ramme landets skoler og daginstitutioner, er blevet udskudt. Arkivfoto: laterjay / Pixabay

Forligsmand Mette Christensen har besluttet, at udsætte de varslede strejker og lockouter på det offentlige område.

Fagforeningerne havde varslet, at deres medlemmer ville gå i strejke fra den 4. april, og de offentlige arbejdsgivere i kommuner, regioner og staten havde svaret igen med lockout fra 10. april. På enkelte områder er der fremsendt varsler for strejke og lockout med senere datoer.

Men efter de seneste dages forhandlinger parterne i mellem i Forligsinstitutionen, har Forligsmand Mette Christensen nu besluttet, at de varslede arbejdsstandsninger udsættes i 2 uger.

Strejke og lockout kan herefter tidligst iværksættes på femtedagen efter udløbet af de 2 uger, det vil sige strejke den 22. april 2018 og lockout den 28. april 2018, eller på femtedagen efter, at forligsmanden inden for de 2 uger måtte erklære, at forhandlingerne er afsluttet uden resultat.