OK18: Forligsmanden udsætter konflikten – forhandlingerne fortsætter

Arkivfoto: Rolf Larsen

Forligsmand Mette Kristensen har udsat konfliktvarslerne med endnu to uger. Det sker efter parterne på det offentlige arbejdsmarked natten i gennem har siddet til forhandlinger i Forligsinstitutionen.

– Jeg har i dag – efter at have rådført mig med de to øvrige forligsmænd – besluttet, at de varslede arbejdsstandsninger udsættes i indtil 2 uger, skriver forligsmanden i en pressemeddelelse.

Udskydelsen skal bruges til yderligere forhandlinger, og de vil blive genoptaget allerede på fredag.

Udløber perioden uden resultat er parterne berettiget til at iværksætte strejke og lockout på femtedagen efter udløbet af 2 ugers perioden. Det vil sige, at strejke kan iværksættes fra 8. maj 2018 og lockout fra 12. maj 2018.

Hvis forhandlingerne afsluttes uden resultat inden for de 2 uger, er parterne berettiget til at iværksætte strejke og lockout på femtedagen efter, at jeg forligsmanden har erklæret forhandlingerne for definitivt afsluttede. I den situation kan strejke og lockout iværksættes samtidig.

Med venlig hilsen

Mette Christensen