365Nyheder.dk

Dagens nyheder

Stresspanel skal sætte fokus på stress

Af - 29/06/18 5:03

Modelfoto: typographyimages / Pixabay

Alt fra sociale medier, egne forventninger, perfekthedskultur, manglende struktur i livet til et højt præstations og arbejdspres er med til, at et stigende antal danskere er stressede. Det er et alvorligt samfundsproblem, og derfor nedsætter regeringen et nationalt stresspanel, som skal komme med bud på løsninger.

Kortvarig stress kan få os til at præstere bedre og udvikle os, men langvarig og usund stress kan derimod få konsekvenser for den enkelte danskers sundhed og tilknytning til arbejdsmarkedet såvel som de nære relationer til venner og familie.

Hele 25 procent af danskerne var ifølge den seneste Nationale Sundhedsprofil stressede i 2017. Det er en stigning fra 21 procent i 2010. Og hele 41 procent af de unge kvinder mellem 16 og 24 år følte sig stresssede.

Det er ifølge regeringen et problem, som skal løses bredt og gennem dialog på tværs af en række samfundsområder. Derfor nedsætter regeringen nu et nationalt stresspanel.

Fire temamøder sætter rammerne
Panelet består af 11 eksperter, som de kommende måneder skal diskutere emner som kort- og langvarig stress, stresshåndtering, forebyggelse, work/life-balance, sociale medier og perfekthedskulturen blandt unge.

Emnerne deles op i fire temamøder, hvor panelet med deltagelse af ministrene skal komme med tre løsningsforslag ved afslutningen af hvert møde. Som formand for panelet udpeger regeringen Anette Prehn, sociolog, foredragsholder og forfatter til fem bøger og syv minibøger om hjernens spilleregler og disses betydning for socialt samspil og mental sundhed.

Panelet skal se på årsagerne til stress, som spænder bredt – det kan komme af alt fra alvorlige begivenheder som skilsmisse, tab af ægtefælle, alvorlig sygdom eller fyring – eller på grund af belastninger på arbejdet, uddannelse, manglende fritid, manglende hvile eller konflikter på arbejdet/uddannelsesinstitutionen eller i privatlivet. Ofte skyldes langvarig stress, at man er belastet på flere livsområder samtidig.

Fakta: Her er panelet
Det nationale stresspanel består af:

– Anette Prehn, sociolog, underviser, foredragsholder og forfatter til fem bøger og syv minibøger om hjernens spilleregler og disses betydning for socialt samspil og mental sundhed.
– Peter Lund Madsen, speciallæge i psykiatri, hjerneforsker, forfatter og foredragsholder.
– Anne-Mette Ravn, Adm. direktør Hartmanns, som har ligget i top 10 over Danmarks bedste arbejdspladser de sidste ti år i træk, bl.a. har de fokus på stress, flydende arbejdsliv og life balance.
– Imran Rashid, dansk-pakistansk læge, IT-iværksætter, debattør, foredragsholder og forfatter til bogen ”Sluk”.
– Christian Mogensen, foredragsholder og projektleder, Center for digital pædagogik.
– Marianne Breds Geoffroy, speciallæge i psykiatri, ph.d., forfatter og aktivt foreningsmedlem i en række foreninger.
– Thomas Braun, direktør for Studenterrådgivningen og har 50 års erfaring med at yde social, psykologisk og psykiatrisk rådgivning og behandling til studerende.
– Trine Wulf-Andersen, lektor på RUC (Institut for Mennesker og Teknologi) og står i spidsen for forskningsprojektet om unges identitetsprocesser og fællesskaber i videregående uddannelser.
– Mikkel Baastrup, adm. direktør i entreprenørvirksomheden B. Nygaard Sørensen, som har sat fokus på det psykiske arbejdsmiljø, hvilket skabte bedre trivsel, samarbejde og vidensdeling. Arbejdspladsen vandt i 2016 Arbejdsmiljøprisen i psykisk arbejdsmiljø.
– Sarah Wessmann Olsen, frivilligkoordinator, Det Sociale Netværk.
– Peter Lodahl, dansk operasanger, Kongelig Operasolist og festivaldirektør for CPH Opera Festival, der har udtalt sig om vigtigheden af frihed under ansvar og den enkeltes pligt og den svære balance mellem livet som operasanger og familieliv med to døtre.