365Nyheder.dk

Dagens nyheder

Fredningen af Vikingeskibshallen fjernes

Af - 30/08/18 18:51

Foto: Jami430 (CC BY-SA 4.0)

Kulturministeriet har valgt at gå i mod Slots- og Kulturstyrelsens afgørelse og affrede Vikingeskibsmuseets Vikingeskibshal i Roskilde.

Et par voldsomme storme, her i blandt stormen Bodil i december 2013, fik vandstanden i Roskilde Fjord til at stige så voldsomt, at vandmasserne truede med at sprænge vinduerne til Vikingeskibshallen og dermed potentielt ødelægge de uerstattelige skibsvrag i udstillingsbygningen. Med de erfaringer man her gjorde sig, ønskede museet, at fredningen blev ophævet, så man kan bygge noget nyt og mere sikkert.

Men i første omgang blev ansøgningen afvist af Slots- og Kulturstyrelsen i december sidste år. I dag har Kulturministeriet så truffet afgørelse om, at affrede Vikingeskibshallen. Afgørelsen er endelig og kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Om affredningen siger kulturminister Mette Bock siger:

– Jeg glæder mig over, at sagen om Vikingeskibsmuseets fredningssituation langt om længe har nået sin afslutning, og jeg synes, at det – efter de helt særlige omstændigheder – er den rigtige afgørelse. Da man byggede museet i 1960’erne kunne man ikke have forudset den stigende vandstand og de udfordringer, det ville give bevaringen af museumshallen.

– Ministeriet mener ikke, at man kan kræve, at museet laver ny tiltag og konstruktionsændringer, for at bevare hallen. Der foreligger nu en klar, juridisk begrundelse for en affredning af Vikingeskibshallen, og museets bestyrelse kan nu planlægge museets fremtid uden at skele til fredningshensynene, siger Mette Bock.