365Nyheder.dk

Dagens nyheder

Ny trusselsvurdering: Ingen konkret trussel mod forsyningssikkerhed

Af - 6/09/18 20:48

I dag har Center for Cybersikkerhed udsendt en trusselsvurdering for den danske energisektor.

Rapporten peger på, at der er en alvorlig trussel fra både cyberspionage og cyberkriminalitet.

På baggrund af rapporten vurderer Energistyrelsen ikke, at der på nuværende tidspunkt er nogen konkrete trusler mod de forsyningskritiske IT-systemer og vurderer derfor ikke, at forsyningssikkerheden på nuværende tidspunkt er truet. Alligevel pointerer styrelsen, at energivirksomhederne alligevel bør tage anbefalingerne i den undersøgelsesrapport, som samtidig er blevet udgivet, til efterretning.

Virksomheder i el- og naturgassektoren skal etablere et it-beredskab for de forsyningskritiske it-systemer på baggrund af kendte trusler og sårbarheder i den lokale kontekst.