365Nyheder.dk

Dagens nyheder

Staten overtager bank

Af - 13/09/18 22:47

Arkivfoto: kschneider2991 / Pixabay
Finansiel Stabilitet overtager kontrollen med Københavns Andelskasse med øjeblikkelig virkning. Det oplyser Finansiel Stabilitet i en pressemeddelelse.

Ifølge Finanstilsynet er Københavns Andelskasse er forventeligt nødlidende, og der er ikke udsigt til at finde en privat løsning på Andelskassens problemer. Vurderingen hos Finansiel Stabilitet er, at betingelserne for afvikling i lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder er opfyldt og der for har man nu besluttet at overtage kontrollen med Andelskassen. Overtagelsen skete formelt kl. 20.00 torsdag aften.

Beslutningen indebærer, at Andelskassen videreføres som pengeinstitut indtil videre og at Finansiel Stabilitet træffer beslutninger på vegne af andelshavere og bestyrelse.

Med overtagelsen er både bestyrelsen og direktionen i Andelskassen afsat med øjeblikkelig virkning og kan ikke disponere på Andelskassens vegne.

Andelskassen havde ultimo 2017 en balance på ca. 370 mio.kr og 13 heltidsbeskæftigede medarbejdere.

Andelskassen har gennem de seneste år modtaget betydelige påbud fra Finanstilsynet.

Andelskassen vil fortsat betjene sine kunder fra fredag morgen, men forholdene i Andelskassen på overtagelsestidspunktet vil påvirke kundebetjeningen. Bl.a. har man lukket Andelskassen netbank og mobilbank midlertidigt.

Dispositioner, der foretages efter torsdag den 13. september 2018 kl. 20.00, hvor Finansiel Stabilitet har taget kontrol over Andelskassen, sker i regi af Andelskassen under kontrol.

Kunder med indskud op til 100.000 euro (ca. 745.000 kr.), som er omfattet af dækning fra Garantiformuen, er fuldt dækket. Mens indskydere med indskud, der ikke er dækket af Garantiformuen, simple, usikrede kreditoer, efterstillede kreditorer og andelshavere indtil videre må anse deres penge for være tabt.

Tilsyn afslørede grove overtrædelser af hvidvaskloven
Da Finanstilsynet i juni og august inspicerede Københavns Andelskasse konstaterede man flere tilfælde af grove overtrædelser af hvidvaskloven, hvilket resulterede i, at Finanstilsynet politianmeldte Andelskassen.

Inspektionen viste også, at Københavns Andelskasse ikke kunne opgøre sit kapitalgrundlag, solvensbehov eller likviditet korrekt. En korrekt opgørelse af disse områder er afgørende for en forsvarlig drift af et pengeinstitut.

De to ting tilsammen var katalysator for Finansiel Stabilitets overtagelse.