365Nyheder.dk

Dagens nyheder

Danmark valgt til FN’s Menneskerettighedsråd

Af - 12/10/18 18:52

Danmark blev i dag i New York for første gang valgt til FN’s Menneskerettighedsråd. Det skete med 167 stemmer for.

Udenrigsminister Anders Samuelsen glæder sig over valget. Foto: Udenrigsministeriet.

Valget glæder udenrigsminister Anders Samuelsen:

– Jeg er glad og stolt over indvalget. Medlemskabet giver os en vigtig platform til at fremme de værdier, Danmark er bygget på. Vi vil forsvare frihedsrettighederne og den liberale verdensorden. Og vi vil arbejde for et troværdigt Råd, der behandler de alvorligste menneskerettighedskrænkelser, uanset hvor de sker.

Og han tilføjer:

– Rådet har et stort potentiale og kan handle i sager, hvor Sikkerhedsrådet er blokeret. Det har vi set i Myanmar og i Syrien. Det potentiale vil vi som medlemmer udnytte bedst muligt. Vi ønsker at reformere Rådet, så det bruger sit mandat mere effektivt og handlekraftigt. Det betyder blandt andet at Rådets medlemmer skal leve op til de højeste menneskerettighedsstandarder og at Israel behandles på lige fod med alle andre.

FNs Menneskerettighedsråd har hovedsæde i Genève. Rådet blev oprettet i marts 2006 som afløser for den tidligere Menneskerettighedskommission. Rådet består af 47 medlemsstater, som vælges for tre år ad gangen.

Det er første gang, at Danmark bliver medlem af Rådet. Danmarks medlemskab træder i kraft 1. januar 2019. Danmark deltager for første gang som medlem, når Menneskerettighedsrådet samles i marts 2019.