Sjælden medalje solgt for 440.000 kroner

Medaljen for Ædel Daad / Pro Meritis, 1771, D. I. Adzer / S. A. Jacobsen, G 473, JS 883 – tildelt Rasmus Bondesen Brorson i 1799. Foto: Bruun Rasmussen.


Tirsdag eftermiddag satte auktionshuset Bruun Rasmussen i København en særdeles sjælden guldmedalje fra 1771 under hammeren. Medaljen, der i 1799 blev uddelt ”for ædel dåd”, blev i dag købt af en privat norsk samler for 440.000 kr. mod en vurdering på 50.000 kr.

Medaljen som type blev givet i 46 tilfælde til forskellige danskere og udlændinge, der gjorde noget godt for Danmark. Værdien af dens materiale svarede dengang til 40 dukater og medførte, at de fleste er blevet smeltet om gennem tiden. Derfor er medaljen sjælden:

– Det sjove er, at guldmedaljen har været i samme families eje, lige siden den blev uddelt i 1799. I 220 år har familien således værnet om den, og derfor fremstår medaljen i så flot kvalitet. Hvis de havde givet den fra sig, var den med stor sandsynlighed blevet smeltet om pga. guldets værdi, fortæller Michael Fornitz, chefnumismatiker hos Bruun Rasmussen Kunstauktioner.

Personen, som medaljen blev uddelt til, Rasmus Bondesen Brorson, var byfoged i Sæby og kancellisekretær og blev senere udnævnt til æresborger i Aalborg. I et kongeligt reskript kan man læse om årsagen til hans modtagelse af medaljen:

”Tildelt herredsfoged, senere etatsråd, Rasmus Bonde(sen) Brorson (1761 – 1846) d. 24. april 1799. I kongeligt rescript vedr. havnevæsenet kan læses følgende om anledningen til anerkendelsen: “Byfogeden i Sæby, Kansellisekretær Brorson (som uden bram og uopfordret har reddet byen, havnen og egnen, ved at sætte 460 favne bolværker, samt en bred stenmasse, der kostede ham over 1900 rigsdaler og ikke kan komme ham til fordel) bevidnes kongens særdeles velbehag og allerhøjeste tilfredshed hermed, samt skjenkes den store guld-medaille Pro Meritis og forundes for fremtiden et personligt tillæg af 150 rigsdaler aarligen”.

Top 5 på tirsdagens møntauktion
1. Medaljen for Ædel Daad / Pro Meritis, 1771, D. I. Adzer / S. A. Jacobsen, G 473, JS 883 – tildelt Rasmus Bondesen Brorson i 1799. Hammerslag: 440.000 kr.
2. 3 speciedaler u. år, H 64A, S 18, Sieg 120.1 (RRR), Dav./Sønderg. 533, LEB. Hammerslag: 360.000 kr.
3. 20 kr. 1926 HCN, H 1B, Sieg 3.2, KM 817.2, F 299 – smukt eksemplar af Hans Christian Nielsens første tyvekrone. Hammerslag: 170.000 kr.
4. 20 kr. 1930 N, H 1C, Sieg 3.3, KM 817.3, F 299. Hammerslag: 150.000 kr.
5. 20 kr. 1927 HCN, H 1B, Sieg 3.2, KM 817.2, F 299. Hammerslag: 135.000 kr.
Kilde: Bruun Rasmussen