29-årig idømt fængsel og udvisning for groft hæleri

Københavns Byret. Foto: Per Johansen.

En 29-årig mand fra Hviderusland er blevet idømt to års fængsel, udvisning af Danmark samt idømt indrejseforbud i 12 år for hæleri af særlig grov beskaffenhed.

Dommen faldt fredag ved en domsmandsret ved Københavns Byret.

Manden blev dømt for hæleri af en lastbil og 12 sættevogne. De var meldt stjålet fra parkeringspladser i Vejle, Odense, Slagelse, Ringsted, Greve og Hvidovre. Lastbilen og de mange sættevogne blev ført ud af Danmark via den dansk-svenske grænse.

Hændelserne fandt sted i perioden november 2016 – februar 2017, og de hælede genstande repræsenterer en samlet værdi på ca. fem millioner kroner.

Anholdt i Litauen
Den 29-årige blev anholdt i juni i Litauen, og efterfølgende udleveret til Udlændingekontrolafdelingen ved Syd- og Sønderjyllands Politi.

Der er tale om en såkaldt hjemtagelsessag.

Hjemtagelsessager er sager, hvor der typisk er tale om indbrud, tyverier eller hæleri begået i Danmark, og hvor den mistænkte anholdes i udlandet. I disse sager varetager Udlændingekontrolafdelingen på vegne af dansk politi hjemtagelsen af den mistænkte med henblik på strafforfølgning i Danmark.

Udlændingekontrolafdelingen varetager også den videre efterforskning i sagen, lige som Anklagemyndigheden ved Syd- og Sønderjyllands Politi udarbejder anklageskrift i sagen.

Af samme grund var det også en anklager fra Anklagemyndigheden ved Syd- og Sønderjyllands Politi, der mødte i sagen ved Københavns Byret.

Organiseret kriminalitet
Indtil februar 2011 skulle hver enkelt politikreds selv håndtere denne type sager. Ofte er der tale om organiseret og grænseoverskridende kriminalitet, hvor anholdelsen i mange tilfælde fører til opklaring af en hel serie tyverier m.v., og hvor der typisk er stjålet for store beløb.