To mænd dømt: Transporterede millioner af kroner

To mænd på henholdsvis 43 og 41 år er blevet dømt for deres rolle i transporten af meget store pengebeløb, som hidrørte fra kriminalitet.

De to mænd er blevet idømt fængsel i henholdsvis fire år og i to år og seks måneder. Dommen faldt i går ved Retten i Aarhus.

Den 43-årige erkendte i retten, at han igennem en periode fra den 6. maj 2017 til den 27. februar 2018 havde afhentet ca. 34 millioner kroner, som han efterfølgende vekslede til Euro og fik disse transporteret til Holland og Spanien.

Den 41-årige erkendte sin rolle som pengekurer i en del af disse transporter, og han erkendte i retten, at han havde transporteret ca. 18 millioner kroner til Holland og Spanien. De to mænd blev dømt for hæleri af særlig grov beskaffenhed.

Ikke mange lignende domme
Anklager ved Særlig Efterforsking Vest, Morten Rasmussen, er godt tilfreds med dommen.

– De to mænd erkendte deres rolle i transporten af disse meget store pengebeløb, og retten har udmålt straffen til henholdsvis fire år og to år og seks måneder. Dette er meget godt i tråd med praksis, selvom der ikke findes mange domme, hvor der er dømt for så mange penge, siger han.

Der blev hos den 43-årige blandt andet konfiskeret 800.000 kroner som udbytte, samt en Volvo XC90, som havde anvendt til at transportere pengene ned gennem Europa. Hos den 41-årige blev der konfiskeret et mindre beløb på 15.500 svenske kroner samt 770 Euro.

Begge domfældte blev udvist af Danmark med indrejseforbud for bestandigt. Den 43-årige ankede med påstand om formildelse, mens den 41-årige modtog dommen. De blev begge fængslet efter dom.

Del af en større sag
Sagen har baggrund i en større anholdelsesaktion den 7. marts i år, hvor Særlig Efterforskning Vest i en nøje planlagt og koordineret aktion efter mange måneders efterforskning anholdt et større antal personer, hvoraf 15 personer den følgende dag blev fremstillet i Retten i Aarhus og varetægtsfængslet. Den 43-årige blev anholdt den 27. februar i år

En række personer har nu fået dom, men flere afventer fortsat en afgørelse.