365Nyheder.dk

Dagens nyheder

Voldsom brand i møbelfabrik

Af - 9/01/19 23:17

Onsdag formiddag kort efter klokken ni udbrød der brand i en møbelfabrik på Vesterballevej i Fredericia. Branden var så voldsom og udviklede giftig røg, at beboerne i brandens røgsøjle blev evakueret.

Brandvæsnet kæmpede hele dagen med at få slukket flammerne i møbelfabrikken og på grund af røgen, som blev antaget at være giftig, blev varselssirener sat i gang og udsendt beredskabsmeddelelse om at blive indendøre i området syd for motorvej E20 – øst for Snoghøj landevej, samt for den nordlige del af Middelfart.

Men da røgen fortsatte, valgte man at evakuere personer inden for røgsøjlen. En del beboere i området og nogle institutioner blev evakueret af politiet i samarbejde med redningsberedskabet. På Snoghøjvej blev således 18 huse evakueret, på Fregatvænget blev 9 huse evakueret, på Matrosvænget 14 huse og på Vesterballevej blev over 100 personer evakueret fra flere virksomheder. Fra børnehaven Brohaven blev ca. 65 børn afhentet af forældre.

Først på eftermiddagen var ilden aftagende, men der forestod fortsat mange timers efterslukningsarbejde.

Det skal nu undersøges, hvad der har forårsaget branden og om nogen kan stilles til ansvar for dens opståen. Det er på nuværende tidspunkt politiet formodning, at branden er opstået som følge af arbejde på bygningens tag med tagpap.

Myndighederne vil først senere kunne starte undersøgelserne på brandstedet af sikkerhedshensyn.