Kun hvert andet barn oplever, at forældre interesserer sig for deres liv på nettet

Kun hvert andet barn oplever, at forældre interesserer sig for deres liv på nettet. Samtidig oplever op imod hvert tredje barn i 7. klasse, at de ved mere end deres forældre og lærer om dataindsamling og privatlivsbeskyttelse på nettet, viser en ny rapport fra Børns Vilkår i samarbejde med Medierådet for Børn og Unge, støttet af TrygFonden.

Mange børn får lov til at sejle deres egen sø i deres liv online. Kun hvert andet barn i 4. og 7. klasse svarer, at deres forældre interesserer sig for deres digitale liv, viser en ny repræsentativ undersøgelse fra Børns Vilkår i samarbejde med Medierådet for Børn og Unge, støttet af TrygFonden.

– Krænkende billeddelinger og hårdt sprog er en del af børns digitale verden. Samtidig flyder internettet med spil og kommercielle firmaer, der er skabt med det formål at opsamle data og tjene penge på børnenes opmærksomhed. Det medfører både muligheder og faldgruber, som børnene og de unge skal rustes til at navigere i. Af den grund er det væsentligt, at forældre og andre voksne omkring børnene viser samme interesse for, hvad de foretager sig online. siger direktør i Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl.

Spørgsmålet er, hvor meget forældrene er i stand til at støtte og hjælpe børnene. Knap hvert tredje barn i 7. klasse oplever, at de ved mere end deres forældre og lærere om emner som dataindsamling og privatlivsbeskyttelse. Samtidig oplever knap hvert fjerde barn i 7. klasse, at de ved mest om, hvad man kan gøre, hvis man oplever noget på nettet, man ikke synes er i orden.

– Digital dannelse handler om at forholde sig kritisk og refleksivt til sin brug af digitale teknologier. Det er både forældrenes og skolens ansvar at børnene bliver klædt på til det, og det sker bedst gennem en løbende dialog, hvor børn og unge fx bliver inddraget i beslutninger om, hvordan digitale teknologier skal håndteres i hjemmet og i skolen, siger formand for Medierådet for børn og unge, Anne Mette Thorhauge om undersøgelsens resultater.

Arkivfoto: StockSnap / Pixabay