Bornholmere manglede at fornye våbentilladelser

Arkivfoto: Norm_Bosworth / Pixabay

Flere borgere på Bornholm har glemt at forny deres våbentilladelse. Det oplyser Bornholms Politi, som i den seneste tid har modtaget flere sager fra Administrativ Center Øst (Våben) vedr. mulig overtrædelse af våbenloven.

Overtrædelsen består i, at der ved en national gennemgang af våbentilladelser er konstateret, at flere våbentilladelser hos personer bosat på Bornholm ikke ses fornyet. Det drejer sig primært om rifler.

En manglende fornyelse af våbentilladelsen indebærer, at ejeren af et våben omfattet af en våbentilladelse ikke længere kan besidde, bære eller anvende våbnet. Hvis man fortsat beholder våbnet, vil der derfor være tale om en overtrædelse af våbenloven med de konsekvenser, dette kan medføre.

Flere borgere har allerede mødt de afledte konsekvenser, idet politiet har opsøgt borgerne og rejst sigtelse for overtrædelse af våbenloven samt inddraget de omhandlende våben.

Ud over en ærgerlig bøde, vil der tillige ske en anmærkning på straffeattesten.

Politiet opfordrer der de borgere der endnu ikke har fornyet en udløbet våbentilladelse til straks at få styr på de formelle krav til fortsat våbenbesiddelse.