Politiet satte ind mod uopmærksomed og håndholdt brug af mobiltelefon

Knap 1300 personer fik i sidste en hilsen fra politiet, da man landet over havde fokus på selebrug, uopmærksomhed og brug af håndholdt mobiltelefon under kørsel.

Fra mandag til søndag i sidste uge gennemførte politiet en landsdækkende målrettet indsats mod manglende brug af sikkerhedsseler og andet sikkerhedsudstyr samt brug af håndholdt mobiltelefon og uopmærksomhed under kørslen.

Kontrollen indgik som et led i rækken af fælleseuropæiske færdselspolitikontroller i samarbejde med TISPOL.

Ved kontrollerne blev der i perioden standset 2877 køretøjer. Der blev konstateret knap 1300 forseelser, heraf:

– Voksne, manglende brug af sikkerhedssele: 210
– Børn, hvor der ej var anvendt sele/godkendt sikkerhedsudstyr: 18
– Brug af håndholdt mobiltelefon: 308
– Kørsel frem for rødt/gult lys: 29

De resterende knap 735 sigtelser, dækker over andre færdselslovsovertrædelser.

– På trods af at risikoen for at blive dræbt i et uheld halveres, når man benytter sikkerhedsselen, viser tallene fra politiets kontrol i den forgangne uge, at nogle førere og passagerer fortsat undlader at bruge sikkerhedssele under kørslen, siger Christian Berthelsen, politiassistent hos Rigspolitiets Nationale Færdselscenter, og fortsætter:

– Tallene viser samtidig, at brugen af håndholdt mobiltelefon fortsat udgør et problem for trafiksikkerheden.

Undersøgelser viser, at uopmærksomhed er blandt de hyppigste uheldsfaktorer i trafikken og kan være årsag til en tredjedel af alle uheld

Arkivfoto: reynaldodallin / Pixabay
.