10 bandemedlemmer idømt 51,5 års fængsel tilsammen i grov voldssag

10 bandemedlemmer er i dag blevet idømt mellem fem og seks års fængsel i en sag om et groft overfald den 23. oktober 2017, hvor en 24-årig efterfølgende var i livsfare. To af de dømte er desuden blevet udvist.

Dommen faldt ved Retten på Frederiksberg.

Den 23. oktober 2017 tog en gruppe bandemedlemmer på jagt efter medlemmer fra en anden bandegruppering på Nørrebro i København. De kørte blandt andet ind i Mjølnerparken. Her traf de 15 gerningsmænd en gruppe ledende medlemmer fra den anden bande, som de jagtede ind i området bevæbnede med knive, hammere og koben.

Blandt de fem forurettede var blandt andet den – efter politiets opfattelse – ubestridte leder af bandegrupperingen. Det lykkedes ikke gerningsmændene at fange disse personer, hvorefter de løb tilbage til bilerne og kørte væk i høj fart.

Kort efter traf de en 24-årig mand på Tagensvej, som blev overfaldet med adskillige knivstik og slag i hovedet. Han pådrog sig meget alvorlige skader og modtog førstehjælp fra tililende personer, der også fik stoppet overfaldet. Herefter kørte gerningsmændene væk fra stedet i høj fart i tre biler.

Retten har vurderet, at overfaldet på den 24-årige var et drabsforsøg. Men eftersom man ikke konkret kunne udpege, hvem der havde ført knivene, og hvilken rolle de tiltalte hver især havde haft i voldsudøvelsen, kunne retten udelukkende dømme 10 af de 15 tiltalte for grov vold. Fem personer blev frifundet efter en konkret vurdering, og en enkelt er på anklagemyndighedens foranledning blevet udskilt af sagen.

Retten på Frederiksberg har fundet 10 personer skyldige i grov vold efter §245 og har i dag idømt dem mellem fem og seks års fængsel. Desuden har en enkelt person fået en betinget udvisning, mens en anden er blevet udvist for bestandigt.

– De høje straffe er et klart udtryk for, hvor alvorlig denne forbrydelse er. Der har været en omfattende grad af planlægning, og det har retten også lagt vægt på i sin udmåling. Desuden har retten valgt at benytte muligheden for at tillægge straf, fordi overfaldet er sket i forbindelse med en verserende bandekonflikt. Det er vi selvfølgelig meget tilfredse med, siger anklager Tomas Hugger.

De 10 dømte har udbedt sig betænkningstid i forhold til eventuelt at anke dommen.