Nysynet ungdomsskolebus blev fundet fuld af fejl

Blot 20 minutter efter en ungdomsskolebus var blevet godkendt i en synshal i Nordsjælland, blev bussen stoppet af politiet og fundet fuld af fejl.

Politiets Tungvognscenter Øst stoppede mandag morgen en bus tilhørende en ungdomsskole under en færdselskontrol på Frederiksborgvej nord for Roskilde. Føreren af bussen var en mekaniker, der havde fået til opgave at klargøre bussen til det årlige, lovpligtige syn.

Politipersonalet blev ved standsningen gjort opmærksom på, at bussen for under 20 minutter siden var blevet godkendt af en nordsjællandsk synsvirksomhed uden nogen form for anmærkninger.

Men da politiet ved første øjekast kunne konstatere, at der var flere lygtefejl på bussen, valgte betjentene at gennemgå bussen.

Ved kontrollen kunne politiet konstatere et stort antal fejl, hvoraf flere var meget grove fejl, der relaterede sig til sikkerheden for de passagerer, der skulle transporteres – i dette tilfælde elever på en ungdomsskole.

Alvorlige fejl
Nogle af eksemplerne på bussens grove fejl var, at flere af passagerernes sæderækker var løse, og det samme var chaufførens. Flere beslag til ryglænene var knækket, og disse var derfor også løse.

Da politiet undersøgte nødudgange, kunne de konstatere, at der var fem nødudgangsvinduet, men intet værktøj til at knuse ruderne med.

Bussen havde desuden ikke udgang for passagerer i bagenden, hvilket er påkrævet som nødudgang. Ildslukkeren havde ikke gennemgået det lovpligtige syn, som er sikkerhedspåkrævet, og de udvendige skilte, som anviser, hvordan nødåbning af dørene benyttes, var ikke påsat.
Alle disse fejl relaterer sig til sikkerheden for passagerer og fører, og er derfor i den grove ende.

– Det er ganske alvorligt, når en bus, der skal køre med passagerer og i dette tilfælde med børn og unge, ikke har styr på sikkerheden. Det kan ende grueligt galt, hvis uheldet er ude, og passagererne ikke kan komme ud, eller de ikke sidder ordentligt fastspændt på sæderne, siger vicepolitiinspektør Peter Stryhn fra færdselsafdelingen i Midt- og Vestsjællands Politi.

I den mindre grove ende kunne politiet konstatere, at vinduesviskerne var defekte, at der var tæringer på bærende vanger ved bagakslen, at der var fem fejl ved lygter til belysning, markering og signalgivning, at der manglede skilt om passagerantal, og at der var kraftig gennemtæring af karosseribunden.

Var synet uden anmærkningerFøreren anvendte ikke bussens takograf korrekt, og den optegnede forkert på diagramarket.

Politiet kunne altså konstatere mange fejl og grove fejl ved bussen, og dette stod i skarp kontrast til det 20 minutter gamle synsresultat: Godkendt. Bussen havde ifølge takografen holdt stille ved synshallen i Nordsjælland i lige under ti minutter, men synsrapporten skrev, at synet var foretaget på cirka 20 minutter.

Derfor rekvirerede politiet assistance fra Færdselsstyrelsen, og en bilinspektør kom til stedet. Han indgik en aftale med en synsvirksomhed i nærområdet, hvor bussen kunne gennemgå et fuldstændigt syn. Her nåede bilinspektøren til samme resultat som politiet.

Derfor vil både fører og dennes værksted få en bøde for fejl og mangler, og køretøjet vil blive indkaldt til kontrolsyn senere. Synshallen i Nordsjælland kan se frem til en opfølgning fra Færdselsstyrelsen. Køretøjets ejer får ingen bøde, idet ejer havde sendt bussen på værksted for at få udbedret fejl og mangler inden godkendelse ved syn.

Politiet og Færdselsstyrelsen brugte i alt 3 timer og 10 minutter på at gennemgå bussen.