2000 piloter og flyveledere skal have nye helbredsundersøgelser

Arkivfoto: StockSnap / Pixabay

Omkring 2.000 piloter og flyveledere skal formentlig have foretaget nye helbredsundersøgelser efter den flyvemedicinske klinik Doctors.dk har fået tilbagekaldt sin godkendelse.

Tilbagekaldelsen skete den 5. april og det betyder, at klinikken ikke længere må udstede flyvemedicinske helbredsbeviser.

Ikke flyvelæger
Tilbagekaldelsen af tilladelsen er sket efter Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har konstateret, at helbredsgodkendelser på Doctors.dk i et antal tilfælde er blevet udstedt af læger, der ikke er godkendt som flyvelæger.

Et gyldigt helbredsbevis – en såkaldt Medical – er obligatorisk for piloter og flyveledere, der skal have fornyet deres Medical én gang om året. Medicals kan kun udstedes af en læge, der har gennemgået en særlig uddannelse inden for flyvemedicin og dermed er godkendt som flyvelæge.

Efter afsløringen har styrelsen besluttet at indkalde alle klasse 1- og klasse 2-piloter samt flyveledere, der har gennemgået deres helbredstjek på den pågældende klinik inden for de seneste 12 måneder, til en fornyet helbredsundersøgelse.

Styrelsen er i gang med at få overblik over, hvor mange tilfælde der er tale om. Det skønnes at få betydning for i alt ca. 2.000 piloter og flyveledere.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vil så hurtigt som det er muligt orientere de involverede piloter og flyveledere om, at de senest inden for to måneder skal have foretaget en ny helbredsundersøgelse. Desuden vil styrelsen orientere de danske luftfartsselskaber og luftfartsmyndighederne i de øvrige EU-lande, da det er vigtigt, at alle relevante parter får besked om status for disse helbredsbeviser.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er desuden i gang med at gennemgå alle Medicals udstedt fra Doctors.dk inden for de seneste 12 måneder for at sikre, at der ikke er sket væsentlige lægefaglige fejl. Hvis styrelsen opdager sådanne, vil styrelsen umiddelbart inddrage ansøgerens helbredsgodkendelse, indtil ansøgeren har fået et nyt helbredsbevis.

Endelig vil styrelsen ændre den måde, man har organiseret tilsynet med flyvelægerne og de flyvemedicinske klinikker på, så der fremadrettet ikke kan rejses tvivl om styrelsens involverede luftfartslægers habilitet.