Rigspolitichef: Politiet skal sikre borgernes forsamlings- og ytringsfrihed

Rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg. Foto: Rigspolitiet.
De seneste dage har budt på en række meget voldsomme hændelser i forbindelse med demonstrationer, som er afholdt af partiet Stram Kurs. På den baggrund har Københavns Politi og Københavns Vestegns Politi indført midlertidigt forbud mod flere demonstrationer.

I den forbindelse udtaler Rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg:

– Politiet er til for borgerne. Det betyder, at det er en af vores allervigtigste opgaver at beskytte borgernes mulighed for at anvende deres grundlovssikrede rettigheder. Det gælder ikke mindst retten til at forsamle og ytre sig uden at blive udsat for fare. Politiet tager det ansvar yderst alvorligt. Partiet Stram Kurs har i 2018 og 2019 gennemført over 70 demonstrationer, og der er i alle tilfælde foretaget en konkret vurdering af behovet for politibeskyttelse og afsat ressourcer til at sikre beskyttelse af de personer, der ønsker at ytre sig. Den opgave vil politiet også fremadrettet varetage.

– Københavns Politi og Københavns Vestegns Politi har vurderet, at de seneste dages demonstrationer har medført en konkret og nærliggende fare for den offentlige fred og sikkerhed samt for enkeltpersoners liv og helbred. I sådanne situationer har politiet også en pligt til at vurdere om hensynet til den offentlige tryghed og sikkerhed kan nødvendiggøre, at konkrete demonstrationer ikke gennemføres. Det er et meget alvorligt skridt at tage, netop fordi ytringsfriheden er så central i vores demokrati. Et midlertidigt forbud mod retten til at demonstrere skal derfor altid bero på en konkret vurdering i de enkelte politikredse.

– Det er ikke politiets opgave at tage stilling til karakteren af de ytringer, som fremføres, så længe de er inden for lovens rammer. Politiets opgave er at sikre, at det ikke ved vold eller trusler herom er muligt at afskære andre muligheden for at ytre sig. Derfor vil politiet også fremover være talstærkt tilstede ved demonstrationer, hvor det vurderes nødvendigt. Vi tager ikke chancer, når det kommer til borgernes liv og helbred. Og vi er derfor til stede for at beskytte alle personer, der ønsker at ytre sig på lovlig vis, og for at pågribe og retsforfølge personer, som ønsker at afskære denne mulighed, slutter rigspolitichefen.