Kemikaliebrand på skib ved Aarhus Havn

Mandag aften klokken 22.40 fik Østjyllands Politi en anemdelse om, at der var brand i to tønder med kemikalieprodukter på et skib en sømil øst for Aarhus Havn.

Ilden er formentligt opstået som følge af en kemisk reaktion, og blev forgæves søgt slukket ved skibets besætning.

Beredskabsstyrelsens særlige beredskab til brand ombord på skib til søs, der varetages af Østjyllands Brandvæsen, blev tilkaldt og foretog brandbekæmpelse.

Branden kom efterfølgende under kontrol, og der blev lavet en kontrolleret uddampning/nedbrænding af materialet. Der var ikke fare for besætning eller personer på land.