Politiker dømt for vold mod to af sine børn

En folkevalgt politiker er blevet fundet skyldig i vold mod to af sine børn.

Dommen faldt i dag ved Retten i Roskilde.

Politikeren, der under hele sagen har været beskyttet af navneforbud og fortsat er det, blev fundet skyldig i gennem en længere årrække af have begået vold mod to af sine børn i form af knytnæveslag (såkaldte ”lammere”) samt skub og spark.

Retten lagde vægt på den ældste søns forklaring samt på den yngste søns forklaring under den første videoafhøring. At den yngste søn under en senere videoafhøring trak sin tidligere forklaring tilbage, blev ikke tillagt vægt ved afgørelsen.

Der var tillige rejst tiltale for vold mod en tredje søn, men tiltalte blev frifundet i dette forhold, fordi barnet, der nu er voksen, i retten forklarede, at han aldrig havde været udsat for vold fra moderens side.

Dommen lød på fængsel i 3 måneder, der dog blev blev gjort betinget med en prøvetid på 2 år på grund af den tiltaltes gode forhold.

Politikeren, der har nægtet sig skyldig under hele sagen, har anket dommen til frifindelse, subsidiært formildelse.

Det tidligere nedlagte navneforbud i sagen blev efter anmodning fra forsvareren udstrakt til også at gælde under anken, og derfor er det ikke tilladt at skrive hverken politikerens navn, eller oplysninger, som kan gøre det muligt, at identificere vedkommende.