To mindreårige drenge dømt for at dele Marokkovideo

To drenge på henholdsvis 17 og 16 år blev fredag ved Retten i Esbjerg dømt for at have delt den såkaldte Marokko-video på Facebook Messenger.

Betinget fængsel og tilsyn
Den 17-årige blev idømt tre måneders betinget fængsel med et års prøvetid samt 80 timers samfundstjeneste og tilsyn af Kriminalforsorgen.

Den 16-årige blev idømt tre måneders betinget fængsel med to års prøvetid samt vilkår om at undergive sig tilsyn fra de sociale myndigheder. Den 16-årige skal desuden følge de sociale myndigheders anvisninger om skolegang, uddannelse eller arbejde. Og han skal, såfremt myndighederne finder det nødvendigt, undergive sig misbrugsbehandling, herunder urinprøvekontrol og/eller psykologisk/psykiatrisk udredning og behandling.

Begge dømte blev desuden pålagt at slette linket med videosekvensen.

Video viser drab
Den delte video viser et drab på en ung kvinde i Marokko i december 2018. Og dommene er de første på området i Syd- og Sønderjyllands Politikreds.

De to teenagere blev dømt for at have overtrådt straffelovens paragraf 264d ved under særligt skærpende omstændigheder, uberettiget at have videregivet videoen, uagtet at den vedrører en anden persons private forhold under omstændigheder, som åbenbart kan forlanges unddraget offentligheden.

Begge dømte bor i Esbjerg Kommune og har erkendt at have delt videosekvensen.

Drengene var 16 og 15 år, da de blev sigtet i marts måned.

Tilfreds anklager/strong>
Anklagemyndigheden ved Syd- og Sønderjyllands Politi ser med stor alvor på sagen.

– Vi er tilfredse med dommen. Den sender dels et signal om, at der er tale om deling af en video med stærkt krænkende indhold, dels forholder dommen sig til, at der er tale om to skoleelever, understreger fungerende specialanklager Anemarie Haahr fra anklagemyndigheden.

Ud over de to sager skal Retten i Sønderborg også behandle en sag om deling af en Marokko-video, hvor der endnu ikke er berammet retsmøde, mens anklagemyndigheden i politikredsen skal vurdere yderligere tre sager juridisk med henblik på at afgøre, om der skal rejses tiltale.

Syd- og Sønderjyllands Politi opfordrer til, at man sletter Marokko-videoen, hvis man er i besiddelse af den.