33 demonstranter tilbagehold i Lille Vildmose

Nordjyllands Politi oplyser, at man i dag har tilbageholdt 33 demonstranter ved Lille Vildmose, hvor Aalborg Kommune p.t. er i gang med et gravearbejde.

Politiet har været tilstede i Lille Vildmose siden fredag morgen klokken syv.

Omkring kl. ca. 12:30 i sdag mødte ca. 200 demonstranter op på stedet. Heraf forsøgte en del at forhindre kommunens arbejde.

– Vi har i udstrakt grad forsøgt os ad dialogens vej, også igen i dag, men det har ikke haft den ønskede effekt. En del personer valgte på et tidspunkt at bryde vores afspærringer og ønskede ikke frivilligt at forlade stedet. Nogle har så også igen kørt store arbejdsmaskiner ind i det afspærrede område med det formål at blokere for kommunens arbejde, forklarer vicepolitiinspektør Poul Severinsen, Nordjyllands Politi.

Derfor er 33 personer nu administrativt frihedsberøvede, mens fire personer vil blive sigtet for at overtræde straffelovens § 119 stk. 4.

I henhold til politilovens § 4 har politiet til opgave at forebygge fare for forstyrrelse af den offentlige orden, herunder fare for enkeltpersoner og den offentlige sikkerhed. I den forbindelse kan politiet i nødvendigt omfang afspærre områder og etablere adgangskontrol til områder. Det er denne paragraf, politiet i dag har gjort brug af.

Politiet oplyser, at man fortsat vil være til stede i nødvendigt omfang i Lille Vildmose under kommunens arbejde.