Efter dødsulykke: Traktorfører bliver ikke tiltalt

Nordjyllands Politi har i dag besluttet, at der ikke skal rejses tiltale for uagtsomt manddrab mod den 23-årige mand, der tidligere i år førte den traktor, som ramte en 9-årig pige ved Gug Skole. Pigen omkom i ulykken.

– Det er efter en grundig efterforskning og juridisk gennemgang af sagen vores samlede vurdering, at den 23-årige mand ikke har udvist en sådan grad af uagtsomhed, at han vil blive fundet skyldig i overtrædelse af straffelovens bestemmelse om uagtsomt manddrab, siger Mette Bøgelund Hansen, der er konstitueret advokaturchef fra anklagemyndigheden ved Nordjyllands Politi

Politi og derpå anklagemyndighed har siden den tragiske ulykke skete den 1. marts i år efterforsket og undersøgt sagens tragiske omstændigheder.

Bødestraf til firma
Nordjyllands Politi har, på grundlag af Arbejdstilsynets undersøgelser, dog rejst tiltale mod firmaet, der udførte arbejdet på Gug Skole og ejede køretøjet impliceret i dødsulykken, for overtrædelse af arbejdsmiljøloven.