De Radikale og borgerlige partier vil lave aftale uden om regeringen

Foto: softcodex fra Pixabay


De borgerlige partier og De Radikale er nu gået sammen om, at fortsætte forhandlinger omkring boligreguleringsloven, der populært sagt, skal stoppe spekulanter som Blackstone i at opkøbe bilige lejeboliger og udleje dem dyrt efter en renovering.

Det sker efter Boligminister Kaare Dybvad Bek (S) tidligere meldte ud, at han nu har valgt at indstille forhandlingerne med folketingets partier.

Det er de Radikale Venstre som er gået sammen med Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige, Venstre og Konservative for at lave en aftale uden om regeringen. Det kan de, fordi de tilsammen har 91 mandater, og dermed flertal sammen.

I en fælles pressemeddelelse fra de fem borgerlige partier hedder det bl.a.:

“Det er med stor undren, at vi konstaterer, at regeringen har opgivet at nå en aftale om boligreguleringslovens §5.2 med folketingets partier.

Der var i aftes forhandlinger i ministeriet. Forhandlingerne gik godt, og både oppositionen og regeringens støttepartier udviste stor vilje til at nå til enighed. Det var dog ikke muligt at nå til enighed om en karensperiode, før der kan iværksættes §5.2 renoveringer. Regeringen har foreslået en karensperiode på syv år, hvilket et flertal af partierne afviste at gå med til, da en sådan vil udskyde vigtige klimainvesteringer i boligmassen”

De fem partier skriver endvidere, at det er “helt afgørende, at der kommer en aftale i stand, som sikrer, at lejere ikke kommer i klemme og under pres, når boligudlejere forsøger sig med ublu huslejestigninger, fup- renoveringer og lignende. Partierne ønsker derfor at styrke lejernes retsstilling og beskyttelse gennem huslejenævnene og en række lovtiltag, som skal fungere som bolværk mod forsøg på at presse lejere ud. Vi ønsker samtidig at gennemføre krav om, at renoveringer gavner klimaeffekten”.

For partierne er det imidlertid også afgørende, at andelsboligejerne ikke rammes af bevægelser i markedet som følge af lovtiltag. Vi medvirker ikke til at gøre mennesker teknisk insolvente. Samtidig skal det stadig kunne betale sig for private at renovere bygninger fra før 1992, som er omfattet af den nuværende lov. Alternativt vil disse bygninger ikke blive energirenoveret, ligesom vi risikerer tilstande som i 1980’erne og begyndelsen af 1990’erne, hvor mange ejendomme i de store byer forfaldt og endte som kondemneringsparate og BZ-objekter. Det offentlige kan og skal ikke finansiere renovering af den private boligmasse, og derfor er det afgørende for partierne, at et indgreb i den nuværende boligreguleringslov bliver så målrettet som muligt og ikke medfører massive forringelser af boligmassens værdi, som også vil ramme pensionsselskaber.

Radikale Venstre vil sammen med Nye Borgerlige, Dansk Folkeparti, Venstre og Konservative forhandle videre på Christiansborg i dag kl. 16.00.