Ny aftale åbner yderligere op for Danmark


Regeringen og Folketingets partier er blevet enige om en yderligere genåbning af Danmark i den igangværende fase 2.

Den nye aftaler betyde at bl.a. teatre, biografer, musser og zoologiske haver kan åbne straks. Også udendørs forlystelsesparker og sommeraktiviteter for børn, får lov til at åbne.

Det samme gør højskoler, voksenuddennelser, ungomdsuddannelser (f.eks. gymnasier og EUD), aftenskoler, musikskoler, spejdere m.m.

Også DR og TV2 kan nu åbne fuldt.

Videregående uddannelser kan afvikle mundtlige eksamener fysisk samt undervisningsaktiviteter, der kræver fysisk fremmøde.

Man er også blevet enige om, at den fysiske tilstedeværelse genoptages i den offentlige sektor, bortset fra i Region Hovedstaden og Region Sjælland.

esuden er man enige om, at at retningslinjerne for besøgs- og aktivitetsrestriktioner på fx
plejehjem, hospice, psykiatri, bosteder, beskyttet beskæftigelse, kriminalforsorgens institutioner mv. afvikles eller tilrettes, i det omfang det er sundhedsmæssigt forsvarligt. Det aftales nærmere i relevante sektorpartnerskaber på baggrund af retningslinjer fra sundhedsmyndighederne.

Flere kan rejse ind i Danmark
Listen over anerkendelsesværdige grunde til at rejse ind i Danmark udvides for personer med fast ophold i de nordiske lande og Tyskland. De kan nu rejse ind i Danmark for en række formål. På listen er nu også kærester, forlovede, bedsteforældre og sommerhusejere.

Endvidere åbnes for en sundhedsmæssigt forsvarlig genoptagelse af erhvervsrejser til og fra Danmark i henhold til retningslinjerne fra sektorpartnerskabet.

Disse ting må ikke åbne
Diskoteker, spillesteder og natteliv får fortsat ikke lov til at åbne foreløbigt, det samme gælder for indendørs idræts- og foreningsliv, som ikke e allerede er omfattet af åbning samt
indendørs sports- og fritidsfaciliteter mv.

Heller ikke videregående uddannelser, som ikke allerede er åbnet, får lov til at genåbne i dene omgang.

Fortsat forsamlinger på max 10 personer
Den nye aftale ændrer ikke på forsamlingsforbuddet, der dermed fortsat gælder mere end 10 personer.

Der arbejdes dog på en gradvis lempelse af forsamlingsforbuddet henover sommeren. Regeringen vil i forbindelse med overgangen til fase 3, hvor det er aftalt, at forsamlingsforbuddet hæves til 30-50, fremlægge en sundhedsmæssigt forsvarlig plan, der indeholder en udmelding om anbefalinger til bryllupsfester, konfirmationsfester mv. Planen vil indeholde en forventet gradvis lempelse af forsamlingsforbuddet – som fx kan være selektiv for visse arrangementer mv. – henholdsvis den 8. juli og den 8. august.