FOA: Et forlig i den rigtige retning

af

 Hos fagforbundet FOA, Fag og Arbejde kalder forbundsforman Dennis Kristensen dagens forlig på dagpengepmrådet for et ‘skridt i fen rigtige retning’.

Med forliget skabes der en ny arbejdsmarkedsydelse, så langt de fleste langtidsledige ikke mister forsørgelsesgrundlaget. Regeringen og Enhedslisten blev også enige om, at finanansieringen af aftalen ikke skal betales gennem forhøjet A-kasse kontigent, som regeringen ellers havde meldt ud. Og det glæder FOA.

– Dermed er dagens dagpengeforlig mellem regeringen og Enhedslisten et skridt i det rigtige retning, siger forbundsformand Dennis Kristensen fra FOA.

– Det er to af de grimme tidsler, der nu er fjernet. Det er vi godt tilfredse med, og det offentlige pres for at få en mere fair dagpengeordning har nu givet et foreløbigt resultat. Det viser, at det nytter at sige sin mening, mener Dennis Kristensen.

FOA bryder sig ikke om, at forliget for eksempel gør det lidt sværere at komme i seniorjob, og at der skal gå fire måneder, før de ledige får retten til selvvalgt uddannelse.

– Men sammenholdt med forbedringerne i aftalen, så skylder man at sige, at forbedringerne vejer pænt til i forhold til, hvordan sagen ellers kunne være faldet ud, mener Dennis Kristensen.

Men FOA peger også på, at det oprindelige dagpengeforlig stadig står ved magt.

– Dagpengeperioden er stadig blevet halveret. Og optjeningsperioden er stadig fordoblet. Det er fortsat meget nødvendigt at regulere, først og fremmest reglerne for optjening af sin dagpengeret. Selvom der nu vedtages en arbejdsmarkedsydelse, så bliver titusinder fortsat ramt at 52-ugers reglen. Et skøn over FOAs små titusinde ledige medlemmer viser, at godt og vel halvdelen ville redde deres fulde dagpengeret, hvis man førte reglerne tilbage til kravet om 26 ugers optjening, siger Dennis Kristensen.

Han peger på, at spørgsmålet om optjeningsretten ikke bør placeres i en langsomt arbejdende kommission.

– Det er et spørgsmål om politisk vilje. Det haster med en ny løsning her. Vi har nu siden regeringen tiltrådte haft en stribe midlertidige løsning. Vi ser stadig frem til den endelige løsning, siger Dennis Kristensen.