Byggekonkurser faldt med 33 pct. i første halvår

af

Med de nye junital fra Danmarks Statistik, kan der gøres halvårsstatus for konkursudviklingen 2014. Og det er gode nyheder over hele linjen. Der er 33 pct. færre byggekonkurser end sidste år. Og nok så væsentligt, er der i hele den private sektor færre beskæftigede, der er blevet ramt af konkurserne i 2014

I juni var der 42 konkurser i bygge- og anlægsbranchen. Det betyder, at antallet af konkurser i byggeriet lander på 247 i 1. halvår 2014. Det svarer til et fald på 33 pct. i forhold til 2013.

– Med 247 byggekonkurser fortsætter tendensen med færre konkurser i vores branche, og der er håb om, at antallet af konkurser i bygge- og anlægsbranchen kan snige sig under de 500 i år. Til sammenligning var der, da det så værst ud for byggeriet i 2010, over 1.000 konkurser i branchen. Og i 2013 var der ca. 700 byggekonkurser, siger cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri.

Dansk Byggeri peger på, at situationen under finanskrisen har været ganske ekstrem, og at branchens konkursomfang i mere ”normale” år ligger mellem 200 og 400 konkurser. Der er således endnu et stykke vej, før byggeriet rammer en normalsituation. Men retningen er nu entydigt positiv.

– Der er flere årsager til det faldende antal konkurser i 2014. For det første er rigtig mange bygge- og anlægsvirksomheder gået konkurs i de senere år. Der har således fundet et udskilningsløb sted i branchen på den hårde måde. Samtidig har de overlevende virksomheder været igennem en proces, hvor overflødigt fedt er skåret væk, og hvor man er mere selektiv med at sige ja til nye ordrer. Den gennemsnitlige byggevirksomhed fremstår således skarpere i profilen end før krisen, siger Bo Sandberg.

– Endelig har det seneste trekvarte år været en god tid for byggeaktiviteten med udbedring af stormskader fra Allan og Bodil, med en mild vinter og med en Boligjob-ordning, der ikke mindst i yderområderne spænder et aktivitetsmæssigt sikkerhedsnet ud under mange virksomheder. Også derfor er det dybt beklageligt, at denne ordning nu står til at ophøre med årets udgang, uddyber Bo Sandberg.

Færre beskæftigede berøres af konkurserne
Vender man blikket mod konkursudviklingen i den samlede danske økonomi, så er der også tale om gode nyheder.

– Når der korrigeres for sæsonudsving, var der i juni 2014 blot 261 virksomheder, der gik konkurs. Vi skal tilbage til juni 2008 for at finde et lavere månedstal. Og samlet for 1. halvår, har der i år været 26 pct. færre konkurser end i 1. halvår 2013. Det er således endnu et tegn på, at udviklingen i dansk økonomi går entydigt i den rigtige retning, selvom vi endnu ikke befinder os i et decideret opsving, siger Bo Sandberg.

Det er ikke kun antallet af konkurser, men også, hvor mange beskæftigede, der berøres af konkurserne, som er i bedring.

– I 1. halvår 2014 har der i gennemsnit været 758 beskæftigede pr. måned, som er blevet berørt direkte af konkurserne. Det er væsentligt lavere end 2013-gennemsnittet på 1.188, slutter Bo Sandberg.