Dansk Byggeri: Boligpriser understreger behovet for boligbyggeri i København

Store geografiske forskelle gør det vanskeligt at tale om ét samlet dansk boligmarked. Gennemsnitsprisen på hovedstadens ejerlejligheder er det seneste år steget næsten 11 pct., og det peger ifølge Dansk Byggeri på behovet for at sætte turbo på nybyggeriet i København

På et år er prisen på ejerlejligheder på landsplan steget med 9,2 pct. og på enfamiliehuse med mere moderate 2,7 pct. Trenden for begge boligtyper har været opadgående siden bunden blev nået ultimo 2011, men klart mest for ejerlejligheder, hvor prisudviklingen i 2014 har overhalet enfamiliehusene.

– Siden seneste lavpunkt ultimo 2011 er huse steget med godt 9 pct. i snit og ejerlejligheder med hele 24 pct. Ejerlejligheder var dog igennem et tilsvarende langt større prisdyk end enfamiliehusene under finanskrisen, siger cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri.

Hovedstaden fører an – men alligevel ingen boligboble
Region Hovedstaden er i front med årlige prisstigninger på 10,7 pct. for ejerlejligheder og 4,5 pct. for enfamiliehuse. Efter nogle svære år er det værd at bemærke, at der i Region Sjælland trods alt også er prisstigninger på 2 pct. for både huse og lejligheder. Faktisk finder vi kun decideret prisfald for nordjyske ejerlejligheder.

Årlige prisstigninger på over 10 pct. for københavnske ejerlejligheder har givet bekymring for en ny boligboble. Men Dansk Byggeri maner til besindighed.

– Selvfølgelig er der grænser for, hvor længe markedet kan holde til tocifrede vækstrater uden at fortidens spekulative elementer kommer på banen. Men med en årlig nettotilflytning til Københavns Kommune på 12.000 nye indbyggere er den høje boligefterspørgsel i København primært demografisk betinget og ikke spekulativ, siger Bo Sandberg og fortsætter:

– Det er helt afgørende, at der kommer mere turbo på boligbyggeriet i hovedstadsområdet, dels for at undgå boblelignende tilstande, men sandelig også for at kunne udfylde regionens fulde vækstpotentiale, siger Bo Sandberg.

Han understreger, at boligmarkedets samfundsøkonomiske betydning næsten ikke kan overvurderes, og glæder sig over, at boligmarkedet befinder sig på en stabil genopretningskurve, som er med til at bringe dansk økonomi og muligvis privatforbruget på fode. Samtidig har udviklingen på boligmarkedet stor betydning for renoveringsopgaver.

-Kriseårenes lave aktivitet på boligmarkedet har sat mange renoveringsopgaver i stå, da det typisk er omkring ejerskifter, at boliger renoveres mest, siger Bo Sandberg.

Boligpriserne ligger på ca. 78 pct. af førkriseniveauet
Selv om boligpriserne nu bevæger sig opad, ligger priserne stadig markant under førkriseniveauet. Enfamiliehuse og ejerlejligheder koster i øjeblikket i snit mellem 92 og 93 pct. af det tilsvarende nominelle prisniveau i 2006 – og regner vi inflationen med, er den reale værdi af boligerne i gennemsnit kun ca. 78 pct. af 2006-niveauet.

– Det betyder, at familier, som har købt deres bolig dyrt, risikerer at være teknisk insolvente, og dermed låst fast til deres bolig. Der er derfor stadig risiko for mangel på dynamik på markedet, fordi folk ikke flytter i det ønskede omfang, slutter Bo Sandberg.