Politisk aftale om stipendieprogram for kloge hoveder fra udlandet

af

Som led i ‘Aftale om en vækstpakke’ er regeringen, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Socialistisk Folkeparti enige om et forsøg med et nyt stipendieprogram, der skal tiltrække særligt talentfulde udenlandske studerende til Danmark.

Programmet skal få dygtige internationale studerende til at søge kandidatuddannelser i Danmark.
Partierne bag aftalen er enige om at afsætte 25 millioner kroner til programmet. Stipendierne bliver målrettet studier inden for emneområder, der er strategisk vigtige for Danmarks innovationsevne, såsom udvikling af innovative løsninger inden for blandt andet fødevarer, sundhed og bæredygtig produktion.

– Danmark har brug for kloge hoveder fra udlandet, som kan løfte vores innovationsevne. Vi går efter de allerdygtigste studerende, som kan bidrage til udvikling inden for de områder, hvor vi allerede er stærke, og hvor vi har potentiale til at skabe nye løsninger på konkrete udfordringer. Det vil være med til at skabe nye job i Danmark, og det kan styrke vores rolle på den globale scene, siger uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen.

Konkret vil stipendierne blive knyttet op på de samfundspartnerskaber om innovation mellem universiteter og virksomheder, som Danmarks Innovationsfond igangsætter. Programmet vil geografisk blive målrettet studerende fra de lande uden for Europa, hvor Danmark har etableret innovationscentre. Det vil sige Brasilien, Indien, Kina, Sydkorea og USA samt i Japan, hvor ambassaden har opgaver, der ligner innovationscentrenes.

Stipendieprogrammet udgør et centralt element i regeringens handlingsplan for internationalisering på uddannelsesområdet ‘Danmark – et attraktivt uddannelsesland’, der blev lanceret i april 2014 som en del af regeringens indsats for at tiltrække højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft til Danmark og øge internationaliseringen af de videregående uddannelser.

Afsæt i danske styrkepositioner
De samfundspartnerskaber, som Danmarks Innovationsfond igangsætter, tager afsæt i danske styrkepositioner og erhvervsefterspørgsel. Samfundspartnerskaberne indebærer tætte samarbejder mellem virksomheder, universiteter og andre videninstitutioner med henblik på at udvikle nye, innovative løsninger på konkrete samfundsudfordringer og derigennem skabe vækst og beskæftigelse i Danmark.

Der igangsættes fem samfundspartnerskaber i 2014 inden for emnerne Det Blå Danmark, tidlig klinisk afprøvning af ny medicin, vandeffektiv industriel produktion, bygningsrenovering samt intelligent, bæredygtig og effektiv planteproduktion.
De samfundspartnerskaber, som Danmarks Innovationsfond igangsætter, tager afsæt i danske styrkepositioner og erhvervsefterspørgsel. Samfundspartnerskaberne indebærer tætte samarbejder mellem virksomheder, universiteter og andre videninstitutioner med henblik på at udvikle nye, innovative løsninger på konkrete samfundsudfordringer og derigennem skabe vækst og beskæftigelse i Danmark.

Der igangsættes fem samfundspartnerskaber i 2014 inden for emnerne Det Blå Danmark, tidlig klinisk afprøvning af ny medicin, vandeffektiv industriel produktion, bygningsrenovering samt intelligent, bæredygtig og effektiv planteproduktion.