Vores formue er større en vores gæld

af

Danskernes formuer er over tre gange større end deres gæld. En typisk dansk husstand har således i gennemsnit en nettoformue på 2,4 mio. kr. Det viser en opgørelse fra Realkreditrådet på baggrund af tal fra Danmarks Statistik.

– Danskerne er i gennemsnit velpolstrede med en formue, der er tre gange større end deres gæld. Der tales meget om danskernes gæld, men formuerne er langt større. Flere analyser fra Nationalbanken og Erhvervs- og Vækstministeriet viser da også, at danskerne har store formuer og en robust økonomi, siger underdirektør i Realkreditrådet Peter Jayaswal og fortsætter:

– Internationalt set er danskerne også formuende, og vi er rigere end både svenskerne og tyskerne.

Danskernes formuer omfatter bl.a. boliger, biler, værdipapirer og pensioner. Boligformuen udgør størstedelen af formuerne med omkring 41 pct. af den samlede formue.

Formuerne stiger og gælden er uændret
Sidste år steg den gennemsnitlige nettoformue med knap 90.000 kr. per husstand. Stigningen afspejler hovedsageligt, at det er gået godt på aktiemarkedet. Gælden er i samme periode stort set uændret.

– Sidste år steg danskernes nettoformuer i gennemsnit med ca. 7.500 kr. om måneden, især som følge af stigende aktiekurser. Danskernes gæld voksede derimod stort set ikke. Udviklingen dækker over, at der er optaget nye lån, men også, at gælden er nedbragt. Vi ser eksempelvis, at boligejere med en høj gæld i forhold til boligværdien barberer meget af bankgælden. Undersøgelser understøtter, at boligejerne generelt forvalter deres økonomi fornuftigt og eksempelvis bruger afdragsfrie lån til at komme af med dyre banklån, forklarer Peter Jayaswal.