EDC betaler bøde på 10.000 kr

af

Ejendomsmæglerkæden EDC accepterer en bøde på 10.000 kroner i en sag, hvor ejendomsmæglerkæden har sendt uanmodede reklamer til flere forbrugere.

Forbrugerombudsmanden politianmeldte i september 2014 EDC for at have overtrådt spamforbuddet i markedsføringslovens § 6.

Året før havde EDC fået en advarsel om at rette op på sin praksis for udsendelse af elektronisk reklame til forbrugere.

Alligevel modtog Forbrugerombudsmanden efter fristens udløb ni klager fra forbrugere, som havde modtaget uanmodede reklamer på mail og sms fra ejendomsmæglerkæden. Fem af klagerne, der i alt vedrørte syv uanmodede henvendelser, førte til politianmeldelsen.

EDC har oplyst til Forbrugerombudsmanden, at mailene og sms-beskederne blev udsendt som følge af menneskelige og tekniske fejl. Selskabets system for udsendelse af mails er nu rettet, og de interne procedurer er strammet op, så lignende fejl ikke kan gentage sig.

Forbrugerombudsmanden blev gjort opmærksom på sagen via sin spam-postkasse, hvor der sidste år indkom omkring 1.500 klager hver måned.

– Det er ulovligt at sende elektroniske reklamer til forbrugere, medmindre forbrugeren har givet samtykke hertil. Det er virksomhedens eget ansvar at sikre, at deres systemer virker, og at stramme op på deres interne processer, så virksomheden overholder reglerne, siger forbrugerombudsmand, Christina Toftegaard Nielsen.